Informacja na temat zakazu sprzedaży węgla

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca  2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, z dniem 1 czerwca 2020 r. zacznie obowiązywać przepis dotyczący zakazu wprowadzania do obrotu paliw stałych, w tym węgla brunatnego, jeżeli paliwa te przeznaczone są do użycia w 1) gospodarstwach domowych; 2) instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.

 

W związku z wejściem w życie od dnia 02.01.2012 r. Ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy informujemy, że podmioty chcące skorzystać ze zwolnienia z obowiązku akcyzowego powinny zapoznać się z zamieszczonymi na stronie dokumentami przed dokonaniem zakupu.

kwbbelchatow_site