Informacja na temat uchwały antysmogowej województwa łódzkiego

Uch­wała nr XLIV/548/17 Sejmiku Wojew­ództ­wa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwała m.in. wprowadza zakaz spalania paliw w wojew­ództwie łódzkim od 1 maja 2018 tj.:

  • W których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%;
  • Węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • Zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

Link do uchwały:

Uchwały antysmogowe

 

W związku z wejściem w życie od dnia 02.01.2012 r. Ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 Nr 108, poz. 626, z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy informujemy, że podmioty chcące skorzystać ze zwolnienia z obowiązku akcyzowego powinny zapoznać się z zamieszczonymi na stronie dokumentami przed dokonaniem zakupu.

kwbbelchatow_site