Zestaw do inspekcji telewizyjnej studni głębinowych i otworów obserwacyjnych – piezometrów.

Parametry obiektów:

A. Studnia głębinowa:

  • głębokość do 500 m,
  • średnica od 110 mm do 600 mm,
  • kamera uchylno-obrotowa,
  • emitowany obraz – kolorowy.

B. Otwór obserwacyjny – piezometr​​​​​​:

  • głębokość do 500 m,
  • średnica od 40 mm do 120 mm,
  • kamera stała (wizja czołowa),
  • emitowany obraz – kolorowy.

Inspekcja jest udokumentowana raportem z możliwością nagrania i importowania obrazów i sekwencji wideo nagranymi w formacie MPEG1, 2, 4.

Zestaw zamontowany jest na terenowym samochodzie ciężarowym STAR 744 i posiada własne niezależne źródło zasilania w energię elektryczną niezbędną dowykonania inspekcji TV.

Inspekcję wykonujemy na obiektach oddalonych od Rogowca do 120 km.

Koszt inspekcji studni:

  • koszt wykonania inspekcji TV - 1 mb
  • koszt dojazdu – 1 km

Kontakt:
Michał Ślusarczyk - sprawy techniczne, ustalenia terminu wykonania inspekcji
tel. 44 737 44 61
fax 44 737 47 52
e-mail: michal.slusarczyk@gkpge.pl

Wycena wstępna usługi, zamówienia  -  Dział Sprzedaży PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
tel. 44 737 47 80,
fax 44 737 47 75.