Usługi telekomunikacyjne

Regulamin i cenniki wykonywania usług telekomunikacyjnych przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów zgodnie z art 63.1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 „Prawo Telekomunikacyjne” przedstawia poniżej wartości wskaźników jakości usług telefonicznych uzyskane w sieci PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów:

Usługi internetowe 

Regulamin i cenniki wykonywania usług dostępu do internetu przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów zgodnie z art 63.1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 „Prawo Telekomunikacyjne” przedstawia poniżej wartości wskaźników jakości usług dostępu do Internetu uzyskane w sieci PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów:

Reklamacje usług teleinformatycznych:
reklamacje.telekomunikacyjne.giekkwbb@gkpge.pl

Kontakt:
Miłosz Wenski
tel. 44 737 43 21 fax 44 737 43 20
e-mail: milosz.wenski@gkpge.pl

kwbbelchatow_site