Zapraszamy do zwiedzania największej w Polsce kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Kopalnia Bełchatów jest niekwestionowanym liderem polskiego górnictwa węgla brunatnego. To właśnie tutaj rozpoczyna się produkcja najtańszej energii elektrycznej w Polsce. Kopalnia eksploatuje złoża węgla brunatnego o zasobach przemysłowych 800,747 mln ton wydobywając rocznie ok. 40-42 mln ton „brunatnego złota”, co stanowi ponad 60% rocznego wydobycia tego surowca w Polsce.

Kopalnię można zwiedzać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 po uprzednim telefonicznym dokonaniu rezerwacji pod numerem 44 737 48 63. Po uzgodnieniu terminu wycieczki, zapraszamy do wypełnienia „Karty zgłoszenia grupy wycieczkowej”, którą należy złożyć na 7 dni roboczych przed planowanym terminem zwiedzania w Dziale Organizacji i Systemów Zarządzania PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: info.giekkwbb@gkpge.pl.

Oferujemy następujące formy zwiedzania: 

  • wycieczka standardowa obejmująca projekcję w sali tradycji Kopalni Bełchatów oraz przejazd na tarasy widokowe,
  • wycieczka z wjazdem do wyrobiska obejmująca projekcję w sali tradycji Kopalni Bełchatów, przejazd do wyrobiska pod maszyny podstawowe, wiek – od 15 lat,
  • wycieczka niestandardowa prezentująca wybrany obszar działalności Kopalni Bełchatów.

Zwiedzanie Kopalni w godzinach popołudniowych (poniedziałek – piątek) oraz w dni wolne od pracy (sobota – niedziela) – USŁUGA NIESTANDARDOWA – każdorazowo należy telefonicznie uzgodnić termin i możliwość realizacji usługi.

Informujemy, że jest możliwość połączenia wyżej wymienionych wycieczek z korzystaniem z atrakcji Ośrodka Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk”. Wszelkie szczegóły wizyty na Górze Kamieńsk należy jednak uzgadniać samodzielnie pod numerem telefonu 44 737 77 30. fax. 44 737 77 31

Szczegółowa mapa terenu KWB Bełchatów wraz z zaznaczonymi tarasami widokowymi na Odkrywkę – poniżej.

 

W OSiR Góra Kamieńsk jest możliwość skorzystania z oferty gastronomicznej.

Dane teleadresowe:

Dział Organizacji i Systemów Zarządzania
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Rogowiec, ul. Św. Barbary 397-400 Bełchatów, skr. poczt. 100
tel. 44 737 48 63
fax. 44 737 48 64
e-mail: info.giekkwbb@gkpge.pl