Wapno nawozowe pochodzenia naturalnego – kopalina odmiana 07a
wapno kredowe podsuszone

Nawóz wapniowy – luzem w cenie brutto 59,40 zł/Mg loco-Kopalnia.

Wapno nawozowe Eko – Calcium jest produktem powstałym z przetwórstwa (mielenia) kredy jeziornej – kopaliny towarzyszącej złożu węgla brunatnego.

Głównymi składnikami wapna nawozowego są: węglan wapnia (CaCO3) 85-95% masy suchej oraz węgiel brunatny jako dopełnienie do 100% masy. Zawartość składników balastowych (SiO2  i Al2O3 – piasek, glina) nie jest większa niż 3 %. Kreda jeziorna w minimalnych ilościach zawiera związki: żelaza, potasu, magnezu, sodu, fosforu.

Wapno nawozowe Eko-Calcium spełnia wymagania Ustawy o Nawozach i Nawożeniu z dnia 10.07.2007r, Polskiej Normy PN-EN 13535:2003 oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 8 września 2010 r. Przebadane i zaopiniowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz dopuszczone do obrotu i stosowania w rolnictwie decyzją Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Świadectwo kwalifikacji produktu nr NE/23/2005 wydane przez IUNG Puławy.

ZawartośćJednostka miaryWymaganiaEko-Calcium
normyustawy
tlenku wapnia (CaO)% w odniesieniu do masy o zawartości wody max. 30%min. 30min. 3030 - 38,5
wody%max. 30max. 3025 - 30
ołowiu (Pb)mg/kg CaOmax. 200max. 2007.8 - 10,4
Kadmu (Cd)mg/kg CaOmax. 8max. 80,52 - 0,55

Inne dane charakteryzujące nawóz:
- aktywność chemiczna 60-65%
- zawartość substancji rozpuszczalnych w HCl ok 86%
- odczyn pH w wodzie 7,0-8,0
- skład ziarnowy 100% masy pon. 15 mm

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Punktu Sprzedaży Kruszyw i Kopalin:

w Chabielicach tel. 44 737 66 23 

Zamówienia przyjmuje i informacji udziela: 

Dział Sprzedaży tel. 44 7374774sprzedaz.giekkwbb@gkpge.pl

Kierownik Działu Sprzedaży: tel. 44 737 47 71.