Powiatowe Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów (od 2015 r.) jest jednym z największych Klubów HDK w środkowo – centralnej części kraju. Liczy obecnie ok. 200 członków, którzy oddają honorowo krew. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną utworzoną przez dotychczasowych członków Klubu HDK PCK im. Centrum Zdrowia Matki Polki przy PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Bełchatów w Rogowcu w 2015 r. PSHDK przy Kopalni Bełchatów działa  na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa, w oparciu o wieloletnią historię klubu HDK PCK Kopalni Bełchatów i kontynuuje jego działania.

Zarys historyczny – okoliczności powstania

,,KREW POZWALA NAM ŻYĆ WŚRÓD INNYCH”. To humanitarne hasło znalazło szczególnie sprzyjające warunki w środowisku bełchatowskiej braci górniczej. Pomimo przemian i zawirowań politycznych w kraju,  Klub nasz kontynuuje nieprzerwanie od 1974 roku tradycję niesienia pomocy w pozyskaniu najcenniejszego daru. Właśnie na bazie tradycji krwiodawstwa 22.11.1974 roku młodzi pracownicy Kopalni w osobach: B. Herudziński, J. Kapłoniak, J. Wojtuszewski, S. Wieczorek, dla upamiętnienia Obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa zorganizowali pierwszą akcję honorowego krwiodawstwa na terenie budowy Kopalni w miejscowości Rogowiec. Kolejne akcje organizowane spontanicznie nie spełniały oczekiwań krwiodawców, ani też kierownictwa Kopalni. Pomysł utworzenia Klubu HDK przy Kopani Bełchatów zrodził się 08.07.1975 roku w czasie trwania akcji honorowego krwiodawstwa, której to przewodniczył reprezentant Rady Zakładowej KWB Bełchatów w budowie – Wojciech Loszek. W wyniku intensywnych działań Wojciecha Loszka w dniu 11.09.1975 roku zorganizowano zebranie założycielskie, na którym w obecności przedstawicieli PCK z Bełchatowa i ZW PCK z Piotrkowa Tryb. wybrano zarząd Klubu w osobach: 

  • Wojciech Loszek – przewodniczący, 
  • Danuta Grabowska – zastępca przewodniczącego, 
  • Wiesław Kiełb – sekretarz, 
  • Zdzisław Kochański – skarbnik.

Struktura organizacyjna

Powiatowe Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni jest organizacją społeczną. Klubem kieruje zarząd w składzie pięcioosobowym (prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i kronikarz). Funkcję pierwszego prezesa Klubu pełnił w latach 1975 – 1990 Wojciech Loszek.  Kolejnym zarządom Klubu przewodniczyli: 

  • Zdzisław Janik od 1990 do 1994 rok,
  • Karol Bartczak od 1994 do 1997 roku,
  • Henryk Kowalski od 1997 do 2006 roku,
  • Dariusz Olejnik od 2006 do 2015 roku (od 2015 do 2017 roku prezes PSHDK przy Kopalni Bełchatów),
  • Andrzej Chlebicki od 2017 do  2022
  • Cezary Kłucjasz od 2022 do nadal

Działalność Klubu i jej wyniki w zarysie

W minionym 40 letnim okresie działalności, Klub zorganizował i przeprowadzał akcje honorowego krwiodawstwa oraz akcje doraźne pod hasłem na ,,NA RATUNEK”. Dewizą krwiodawców jest służba w potrzebie dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego, o czym świadczą liczne grupy krwiodawców reagujących na apel zarządu Klubu ,,PILNIE POTRZEBNA KREW”. Akcje takie organizowane były dla ofiar kataklizmów i wszystkich, którzy zwracali się o pomoc. Kilkudziesięcioletnia współpraca z zaprzyjaźnionymi Klubami HDK w całym kraju ułatwia nam pomoc dla pracowników Kopalni, którzy będąc poza miejscem zamieszkania pilnie potrzebują wsparcia krwiodawców. Oddawanie krwi to tylko jeden z elementów naszej działalności. Zarząd Klubu ustalając plan działania na nadchodzący rok, szuka rozwiązań na systematyczne zwiększanie stanu osobowego członków Klubu. Poza odznaczeniami i wyróżnieniami z tytułu oddanej krwi, organizuje raz w roku wyjazdowe spotkania integracyjne w formie wycieczek, spartakiad sportowych oraz stacjonarne spotkania z okazji obchodów Światowego Dnia Krwiodawstwa i obchodów Dnia Górnika. Należy podkreślić, że osiągnięcia i sukcesy naszego Klubu to wysiłek wszystkich, którzy od 1974 roku podjęli to wyzwanie, a w szczególności tych, którzy wspierali naszą działalność od pierwszego dnia rejestracji Klubu. Pomimo zmian w składzie osobowym dyrekcji Kopalni, zarządów związków zawodowych Kopalni, schematu organizacyjnego Kopalni Bełchatów, działalność Klubu HDK przy Kopalni Bełchatów zawsze była wspierana przez ww. w środowisku bełchatowskiej braci górniczej.  Za tę pomoc, z serca gorąco dziękujemy. 

Zarząd PSHDK przy Kopalni Bełchatów.

 

Kontakt 

Powiatowe Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów

ul. Czapliniecka 96

97-400 Bełchatów
 
nr tel. kom.: 503 163 556; 605 983 090

pshdkkwb@gmail.com

http://pshdk.pl