Międzyzakładowy Związek Zawodowy „ODKRYWKA” KWB Bełchatów, powstał jesienią 2001 r. Jego tymczasowym Przewodniczącym został Marek Zawadzki. Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym związek oficjalnie rozpoczął działalność na terenie KWB Bełchatów. W maju 2002 r. odbyło się I Walne Zebranie Delegatów Związku poprzedzone wolnymi wyborami. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Związku został kol. Cezary Wachecki. Podczas VII Walnego Zebrania Delegatów Związku w styczniu 2008 r. Przewodniczącym Zarządu Związku został wybrany kol. Adam Olejnik,  który funkcję swą pełni do dnia dzisiejszego.

W 2008 r. Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie przyjęło MZZ „ODKRYWKA” w poczet swoich organizacji członkowskich. MZZ „ODKRYWKA” jest również organizacją członkowską Rady OPZZ Województwa Łódzkiego. W 2009 r. MZZ „ODKRYWKA” wszedł w prawa i obowiązki strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy KWB Bełchatów jako reprezentatywna w myśl Ustawy Kodeks Pracy organizacja związkowa. Na skutek podpisania Porozumienia o Współpracy pomiędzy MZZ „ODKRYWKA”, WZZ „Sierpień 80” KWB Bełchatów, ZZ „F1” KWB Bełchatów, MZZ Pracowników Elektrowni Bełchatów i ZZPRC Elektrowni Bełchatów w dniu 16 kwietnia 2013 r. powstało Porozumienie Związków Zawodowych Pracowników Polskiej Grupy Energetycznej „MIEDZA”.

W związku z międzyzakładową strukturą, MZZ „ODKRYWKA” swoją działalność prowadzi w: PGE GiEK S.A., PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, Bestgum Polska Sp. z o.o., RAMB Sp. z o.o., PTS Betrans Sp. z o.o., MegaSerwis Sp. z o.o., ELMEN Sp. z o.o., Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., Elbest Sp. z o.o., Elbest Sp. z o.o. Oddział Wawrzkowizna, Elbest Security Sp. z o.o., Elbest Security Sp. z o.o. Oddział Rogowiec I i BEWA Sp. z o.o.  Międzyzakładowy Związek Zawodowy „ODKRYWKA” KWB Bełchatów zrzesza łącznie ponad 1500 członków.

 

Prezydium Zarządu: 

  • Przewodniczący: Adam Olejnik
  • Wiceprzewodniczący: Sławomir Chałada, Wiesław Kisiel, Adam Kwieciński, Sergiusz Adamczyk, Jerzy Krawętek
  • Sekretarz: Marcin Bagiński

 

Kontakt:

 

MZZ "ODKRYWKA" KWB Bełchatów

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100

Budynek dyrekcji "Pentagon", I piętro, pokój 114

nr tel./fax: 44 737 42 09

e-mail: mzzodkrywka.giekkwbb@gkpge.pl