Międzyzakładowy Związek Zawodowy „ODKRYWKA” KWB Bełchatów, powstał jesienią 2001 r. Jego tymczasowym Przewodniczącym został Marek Zawadzki. Po zarejestrowaniuw Krajowym Rejestrze Sądowym związek oficjalnie rozpoczął działalność na terenie Kopalni. W maju 2002 r. odbyło się I Walne Zebranie Delegatów poprzedzone wolnymi wyborami. Pierwszym Przewodniczącym Zarządu Związku został kol. Cezary Wachecki. Podczas VII Walnego Zebrania Delegatów w styczniu 2008 r. Przewodniczącym Zarządu Związku został wybrany kol. Olejnik Adam, który funkcję swą pełni do dnia dzisiejszego.

W 2008 r. Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie przyjęła MZZ „ODKRYWKA” w poczet swoich organizacji członkowskich.MZZ „ODKRYWKA” jest również organizacją członkowską: Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego, Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego we Wrocławiu, Federacji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej, Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników Polskiej Grupy Energetycznej „Miedza”.

W roku 2009 Związek wszedł w prawa i obowiązki strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, jako reprezentatywna w myśl Ustawy Kodeks Pracy organizacja związkowa.

Struktura międzyzakładowa Związku, pozwala zrzeszać w swych szeregach wszystkich pracowników GK PGE S.A. W związku z powyższym działalnością MZZ „ODKRYWKA” objęte są: PGE GiEK S.A., Oddział KWB Bełchatów, Oddział Elektrownia Bełchatów, RAMB Sp. z o.o., Bestgum  Polska Sp. z o.o., Betrans Sp. z o.o., MegaSerwis Sp. z o.o., Elbest sp. z o.o., Elbest sp. z o.o. Oddział Elbest Hotele, Elbest Security sp. z o.o., Elbest Security sp. z o.o. Oddział Rogowiec, ELMEN Sp. z o.o., Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., ELBIS Sp. z o.o., BEWA Sp. z o.o. oraz Centrum inicjatyw społecznych „Multis Multum”. Międzyzakładowy Związek Zawodowy „ODKRYWKA” zrzesza łącznie ponad 1500 członków.

 

Władze statutowe:

  • Przewodniczący: Adam Olejnik,
  • Wiceprzewodniczący: Sławomir Chałada, Jerzy Krawętek, Wiesław Kisiel, Marcin Bagiński, Cezary Obuchowski,
  • Członkowie Zarządu: Jarosław Bloda, Sergiusz Adamczyk, Mariusz Ostenda, Mirosław Cichosz, Adam Kwieciński, Marek Wypych, Katarzyna Mularczyk, Krzysztof Ociepka, Mariusz Sońta, Arkadiusz Wólkiewicz, Mariusz Flanowski, Andrzej Trawczyński, Beata Szczepanik, Barbara Adamus, Krzysztof Blada, Sebastian Dereń, Iwona Fraj, Wojciech Kołat, Gabriela Naczyńska, Michał Peroński, Marek Pluta, Kamil Stańdo, Paweł Stępień, Paweł Walczak, Karolina Zgid.

 

Kontakt:

MZZ "ODKRYWKA" KWB Bełchatów

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100

Budynek dyrekcji "Pentagon", I piętro, pokój 103

nr tel./fax: 44 737 42 09

e-mail: mzzodkrywka.giekkwbb@gkpge.pl