Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” została zawiązana 7.09.1980 r.,21.02.1981 r. wybrana została Komisja Zakładowa, której legalną działalność przerwano 13.12.1981 r. Od tego momentu, pomimo aresztowań i prześladowań działaczy, nieprzerwanie prowadzono działalność konspiracyjną. Po zalegalizowaniu związku w 1989 r. MK NSZZ „Solidarność” aktywnie uczestniczy w walce o poprawę warunków pracowniczych.

Jest stroną Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Zakładowego Układu Zbiorowego oraz Umowy Społecznej.Obecnie MK NSZZ „Solidarność” aktywnie uczestniczy w życiu zakładu, bierze udział w negocjacjach w sprawach płacowych, podziale funduszy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, posiada organizacje związkowe w spółkach zależnych i przejawia inicjatywy w sprawie poprawy warunków pracy i płacyzatrudnionych tam pracowników.Przedstawiciele MK NSZZ „Solidarność” uczestniczą w rozmowach na temat gwarancji pracowniczych w nowopowstałym podmiocie jakim jest Polska Grupa Energetyczna.Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” jest uczestnikiem Komisji Trójstronnej.

 

Władze statutowe:

  • Przewodniczący: Ryszard Fryś
  • Wiceprzewodniczący: Zbigniew Matyśkiewicz, Tadeusz Kębłowski, Sławomir Jasitczak, Szymon Możdżeń
  • Sekretarz: Włodzimierz Kula

 

Kontakt:

NSZZ „Solidarność”
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego BełchatówBudynek dyrekcji „Pentagon”, I piętro, pokój 106
nr tel./fax: 44 737 49 35, TAI 44 737 49 36
e-mail: SOLIDKWBBELCHATOW@vp.pl
www: http://www.solidkwbbel.pl/