Związek Zawodowy „KADRA” funkcjonuje od roku 1989. Obecnie zrzesza ponad 350 członków kadry inżynieryjno-technicznej oraz ekonomicznej. Związek, mimo zmian związanych z restrukturyzacją Kopalni i licznymi odejściami na emeryturę, stale się rozwija i powiększa. KADRA uruchomiła własną stronę internetową, na której umieszczone są informacje dotyczące bieżącej działalności związku i najbliższych zamierzeń.

Krótka historia: 

 • 12.10.1989 r. – wpisanie związku do rejestru sądu wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim (pod nazwą Związek Zawodowy Pracowników Inżynieryjno-Technicznych), 
 • 19.01.1990 r. – pierwszym przewodniczącym związku został Leszek Tlałka, 
 • 06.05.1991 r. – nowy zarząd związku, przewodniczącym został Józef Kuszneruk, 
 • 27.06.1996 r. – przekształcenie związku w ZZ „KADRA”, którego przewodniczącym został Marek Waldemar Jończyk, 
 • 11.06.1999 r. – przewodniczącym związku został Wiesław Sztela, który funkcję tę pełnił do 2005 r., 
 • od 2005 r. do 2011 r. przewodniczącym Związku był Kol. Andrzej Kopertowski,
 • od 2011 r. do 2019 r. przewodniczącym Związku był Kol. Marek Waldemar Jończyk,
 • obecnie przewodniczącym ZZ „KADRA” jest Kol. Adam Uznański.

 

Władze statutowe: 

 • Przewodniczący: Arkadiusz Błaszczyk
 • Wiceprzewodniczący: Adam Uznański, Michał Kęsy, Monika Kulbat
 • Członkowie Zarządu: Joanna Maruszak, Tadeusz Stanek, Tomasz Furtek, Arkadiusz Gajda, Jarosław Sobczak, Emil Świątek, Piotr Klara, Łukasz Gągała, Wiktor Karnawalski, Mariusz Szczudło, Radosław Pełka.

 

Kontakt: 

Związek Zawodowy „KADRA”
Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
Rogowiec, ul. Św. Barbary 3,
97-400 Bełchatów,
skr. poczt. 100 Budynek dyrekcji "Pentagon", I piętro, pokój 107 
nr tel./fax: 44 737 44 00 nr tel. kom.: 605 56 60 81
e-mail: zzkadra.giekkwbb@gkpge.pl
www.kadrakwbb.pl