Związek Zawodowy „KADRA” funkcjonuje od roku 1989. Obecnie zrzesza ponad 350 członków kadry inżynieryjno-technicznej oraz ekonomicznej. Związek, mimo zmian związanych z restrukturyzacją Kopalni i licznymi odejściami na emeryturę, stale się rozwija i powiększa. KADRA uruchomiła własną stronę internetową, na której umieszczone są informacje dotyczące bieżącej działalności związku i najbliższych zamierzeń.

Krótka historia: 

  • 12.10.1989 r. – wpisanie związku do rejestru sądu wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim (pod nazwą Związek Zawodowy Pracowników Inżynieryjno-Technicznych), 
  • 19.01.1990 r. – pierwszym przewodniczącym związku został Leszek Tlałka, 
  • 06.05.1991 r. – nowy zarząd związku, przewodniczącym został Józef Kuszneruk, 
  • 27.06.1996 r. – przekształcenie związku w ZZ „KADRA”, którego przewodniczącym został Marek Waldemar Jończyk, 
  • 11.06.1999 r. – przewodniczącym związku został Wiesław Sztela, który funkcję tę pełnił do 2005 r., 
  • od 2005 r. do 2011 przewodniczącym Związku był Kol. Andrzej Kopertowski
  • Obecnie przewodniczącym ZZ „KADRA” jest Kol. Marek Waldemar Jończyk.

 

Władze statutowe: 

  • Przewodniczący: Marek Waldemar Jończyk
  • Wiceprzewodniczący: Adam Uznański, Arkadiusz Błaszczyk, Janina Fraj – Wieczorek
  • Sekretarz: Wiktor Karnawalski

 

Kontakt: 

Związek Zawodowy „KADRA”
Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
Rogowiec, ul. Św. Barbary 3,
97-400 Bełchatów,
skr. poczt. 100 Budynek dyrekcji "Pentagon", I piętro, pokój 107 
nr tel./fax: 44 737 44 00 nr tel. kom.: 605 56 60 81
e-mail: zzkadra.giekkwbb@gkpge.pl
http://zzkadra-kwbbelchatow.com.pl

kwbbelchatow_site