Związek Zawodowy KONTO został zarejestrowany przez Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim w dn. 10.04.1997 r., a następnie w dn. 07.01.2005 r. związek został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie ze statutem ZZ KONTO jest organizacją zrzeszającą pracowników służb ekonomiczno-finansowych PGE KWB Bełchatów S.A.

 

Najważniejsze efekty naszych działań : 

  • uczestnictwo w roku 1998 i 2004 w negocjacjach i podpisaniu „ Umów społecznych”, 
  • udział w pracach nad tworzeniem regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
  • coroczne negocjacje „Porozumienia płacowego”, 
  • podpisanie „Regulaminu Pracy KWB „Bełchatów” SA”.

 

Władze statutowe: 

  • Przewodniczący: Grzegorz Kamiński
  • Wiceprzewodniczący: Karol Mielczarek 
  • Sekretarz: Ireneusz Łakomski
  • Skarbnik: Sabina Bralińska 

 

Kontakt: 

ZZ KONTO
PGE KWB Bełchatów S.A. 
Budynek dyrekcji "Pentagon", V piętro, pokój 505 
nr tel./fax: 44 737 49 45, fax 44 737 49 47 
e-mail: grzegorz.kaminski@kwbbelchatow.bot.pl