ZZPRC KWB Bełchatów istnieje do lutego 1991 r. Na I Walnym Zebraniu Delegatów Związku przewodniczącym został wybrany kol. Remigiusz Matyszkiewicz. Kolejnymi przewodniczącymi byli: Janusz Rzędzianowski, Edward Idziak. Od 2004 r. funkcję tę pełni Waldemar Lutkowski.Związek jest stroną Zakładowego Układu Zbiorowego KWB Bełchatów od 1992 r. oraz od 1995 r. stroną Ponadzakładowego UZP dla Pracowników Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego. Jest sygnatariuszem Umów Społecznych zawartych dla pracowników naszej Kopalni z 1998 r. i 2004 r.

Związek był inicjatorem w 2004 r. zawarcia Pracowniczego Programu Emerytalnego w KWB Bełchatów.W roku 2010 Związek nasz zawarł Porozumienie – Umowę Gwarancyjną obejmującą swym zakresem Pracowników KWB Bełchatów w związku z procesem konsolidacji Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna w obszarze Energetyka Konwencjonalna.W ramach dialogu społecznego w GK PGE wchodzimy w skład Społecznej Rady Konsultacyjnej Branży Węgla Brunatnego skupiającej związki zawodowe działające w KWB Bełchatów i KWB Turów.Związek zrzesza pracowników wszystkich zawodów zatrudnionych przy utrzymaniu i obsłudze ruchu ciągłego na podstawie umowy o pracę – zarówno w Kopalni, jak również w wszelkich podmiotach utworzonych przez KWB Bełchatów. Aktualnie skupiamy członków Związku zatrudnionych w KWB Bełchatów, Bestgum Polska Sp. z o.o., Ramb Sp. z o.o., Betrans Sp. z o.o., MegaSerwis Sp. z o.o.

ZZPRC jest organizacją zrzeszoną w Ogólnokrajowym Zrzeszeniu ZZPRC (www.ozzzprc.pl), w której funkcję wiceprzewodniczącego pełni Waldemar Lutkowski. Przewodniczącym Sekcji Górnictwa OZZZPRC jest Adam Polakiewicz.Nasza centrala zrzeszona jest w Forum Związków Zawodowych (www.fzz.org.pl) – organizacji wchodzącej (wraz z NSZZ Solidarność i OPZZ) w skład  Rady Dialogu Społecznego.

 

Prezydium Zarządu ZZPRC KWB Bełchatów:

  • Przewodniczący: Waldemar Lutkowski
  • Wiceprzewodniczący: Adam Polakiewicz, Adam Blada
  • Członkowie: Jarosław Dobrowolski, Mirosław Foltyn, Marek Fornalczyk, Janusz Krak, Robert Szpondowski, Paweł Teodorski.

 

Kontakt:

ZZPRC KWB Bełchatów
97 – 400 Bełchatów
Rogowiec, ul. Św. Barbary 3Budynek dyrekcji „Pentagon”, I piętro, pokój 111
nr tel./fax: 44 737 41 12, 44 737 41 13 TAI 42 24
e-mail: zzprckwb@pro.onet.pl
www: zzprckwb.org.pl