Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny
z wymaganiami normy ISO 9001:2015 wydany przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A.
Certyfikat wspólny dla Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015, Systemu Zarządzania BHP zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017 wydany przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A.
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego zgodny z normą PN – EN ISO/IEC 17025:2005 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zakres akredytacji NR AB 1096
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1023-CPD-0306 F wydany przez Instytut Testowania i Certyfikacji
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 1023-CPD-0307 F wydany przez Instytut Testowania i Certyfikacji
kwbbelchatow_site