Nagrody i wyróżnienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

 

  • w dziedzinie ekologii

listopad 2009

Minister Środowiska przyznał Kopalni „Bełchatów” tytuł Lidera Polskiej Ekologii 2009 w kategorii przedsiębiorstwo; rada nagrodziła przedsiębiorstwo za Rekultywację terenów pogórniczych w PGE KWB Bełchatów S.A.

listopad 2006

Minister Środowiska przyznał Kopalni „Bełchatów” tytuł Lidera Polskiej Ekologii 2006 w kategorii wyrób; rada nagrodziła przedsiębiorstwo za projekt: Ekologiczna technologia łączenia taśm przenośnikowych.

luty 2006

Kopalnia została laureatem VII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku w kategorii Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku, w podkategorii Firma Przyjazna Środowisku – (kontynuacja projektu z 2002 r.)

2004, 2005

Kopalnia została laureatem VI i VII edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku – uzyskując tytuł Firma Przyjazna Środowisku – (kontynuacja projektu z 2002 r.)

2002

Kopalnia otrzymała honorowy tytuł „Mecenasa Ekologii” przyznany w ramach piątej edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku;w konkursie oprócz tytułu „Firma przyjazna środowisku”, do którego prowadzą wstępne kwalifikacje po złożeniu wniosku, przyznawane są też tytuły honorowe m.in. Mecenasa Ekologii.

Kopalnia została laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjaźni Środowisku uzyskując tytuł Firmy Przyjaznej Środowisku. Nagrodzony projekt, który został zgłoszony do konkursu dotyczył: Ochrony wód przed zanieczyszczeniem i regulacja stosunków wodnych rzeki Widawki w kontekście wykorzystania przez system odwodnienia BOT KWB Bełchatów S.A.

 

  • pozostałe

Perełka dla PGE KWB Bełchatów S.A. za Eko-CalciumEko-Calcium, ekologiczny nawóz produkowany przez PGE KWB Bełchatów S.A., po raz kolejny zdobył nagrodę w ósmej edycji konkursu organizowanego przez tygodnik „Zielony Sztandar” – Polskie Nawozy. Produkcja nawozów to dodatkowa działalność kopalni kierowana na rynek lokalny. Jury konkursu stanowią rolnicy, którzy wypełnione ankiety z nazwą producenta nawozu przesyłają do redakcji. Podczas uroczystej gali, która miała miejsce w dniu 28 stycznia 2010r., dyplom wraz ze statuetką perełki odebrał Antoni Florczyk, Kierownik Wydziału Handlu i Dostaw PGE KWB Bełchatów S.A.

Pracodawca – Organizator Pracy BezpiecznejPaństwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi przyznała PGE KWB Bełchatów S.A. II miejsce w XVI edycji konkursu na szczeblu regionalnym „Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej” w grupie zakładów zatrudniających powyżej 250 pracowników.Duże zaangażowanie Kierownictwa Kopalni w poprawę warunków BHP oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych zostało wysoko ocenione przez Państwową Inspekcję Pracy po raz kolejny. – Dyplom jest ukoronowaniem bardzo dobrej pracy i potwierdzeniem, że dbałość o bezpieczeństwo pracowników to nasz priorytet – komentował nagrodę Dyrektor ds. Pracowniczych i Administracyjnych, Wiesław Sztela, który w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi 21 października 2009 r. odebrał dyplom. 18 listopada 2015 roku., Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów została laureatem XXII edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy na szczeblu regionalnym „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” w kategorii zakładów pracy zatrudniających powyżej 250 pracowników. Nagrodę odebrał dyrektor bełchatowskiej kopalni – Kazimierz Kozioł podczas uroczystej gali w Łódzkim Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w Łodzi.

Kopalnia – organizator pracy bezpiecznejPGE KWB Bełchatów S.A. znalazła się wśród firm wyróżnionych w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej. W województwie łódzkim kopalnia zajęła pierwsze miejsce.Nagrodę odebrał Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Kopalni „Bełchatów” podczas uroczystej gali 28 listopada 2007 r.  w Warszawie.W konkursie wzięło udział blisko 300 przedsiębiorców z całego kraju, reprezentujących małe, średnie i duże firmy. – Nagrodzone i wyróżnione firmy połączyło przekonanie poparte praktyką, że dobre przedsiębiorstwo to miejsce, w którym pracownik czuje się bezpieczny – podkreślała w przemówieniu Bożena Borys – Szopa, główny inspektor pracy. – Laureatami naszego konkursu są pracodawcy, którzy nie tylko przestrzegają wszystkich przepisów prawa pracy, ale też w sposób świadomy wiążą sukces ekonomiczny z bezpiecznymi warunkami pracy. To pracodawcy, którzy w sposób znaczący wyróżniają się pod względem tworzenia takich warunków – dodawała, gratulując nagrodzonym i wyróżnionym. Honorowy patronat na konkursem objął Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Kryształowa Bryła za ekologiczny nawózRedakcja ,,Zielonego Sztandaru” od lat organizuje konkurs „Polskie Nawozy”. 27 kwietnia 2007 r. w siedzibie redakcji odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Z rąk Jarosława Kalinowskiego dyplom oraz Kryształową Bryłę, wyróżnienieza ekologiczny nawóz Eco – Calcium odebrali Krzysztof Wiaderny, Dyrektor ds. Logistyki oraz Karol Matyśniak, kierownik Działu Sprzedaży. Eko-Calcium jest nazwą handlową ekologicznego nawozu produkowanego przez naszą Spółkę na bazie kredy jeziornej i węgla brunatnego. Eko-Calcium może być wykorzystywany do odkwaszania i rekultywacji gleb szczególnie na glebach o średniej przyswajalności magnezu. Średnia roczna sprzedaż nawozu, zarówno na rynek lokalny, jak i krajowy wynosi około 13 tys. ton.

Złota SpiralaNasza Spółka została wyróżniona Złotą Spiralą – najcenniejszą nagrodą branżową podczas XII Forum Użytkowników Pomp – Ustroń 2006. Organizatorem forum jest redakcja czasopisma „Pompy – Pompownie”. PGE KWB Bełchatów S.A. została wyróżniona za nowoczesność w stosowaniu i eksploatacji pomp. Kapituła Nagrody doceniła wieloletnie doświadczenie Służb Odwodnienia Kopalni w eksploatacji różnego rodzaju pomp zabudowanych w oryginalnych układach pompowych oraz w remontach i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W imieniu Prezesa Zarządu nagrodę odebrali: mgr inż. Paweł Urbański, kierownik Oddz. Remontu Pomp o-4, mgr inż. Michał Ślusarczyk, kierownik Oddz. Odwodnienia Wgłębnego o-1, mgr inż. Dariusz Latoń, kierownik Działu Gospodarki Pompami.

Perła Polskiej GospodarkiNa wniosek Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz redakcji magazynu „Polish Market” PGE KWB Bełchatów S.A. została uhonorowana prestiżową nagrodą w IV edycji rankingu polskich przedsiębiorstw za 2005 r. Tytuł Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie odebrał Krzysztof Wiaderny, Dyrektor ds. Logistyki.Jak czytamy w uzasadnieniu, certyfikat otrzymaliśmy: za konsekwentną realizację polityki strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 27 września  2006 r. w Warszawie, w obecności przedstawicieli parlamentu, kancelarii prezydenta RP, rządu oraz najważniejszych organizacji biznesowych

Filar Polskiej GospodarkiPGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w dniu 15 kwietnia 2015 r., zajął pierwsze miejsce, już po raz drugi w rankingu Filar Polskiej Gospodarki w województwie łódzkim. O przyznaniu KWB „Bełchatów” tytułu Filar Polskiej Gospodarki zdecydowały następujące czynniki : dobre wyniki, wpływ na rozwój regionu, a także zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej.

Laur Forum Związków Zawodowych25 listopada 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody XXII edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” – 2015 r. Laur Forum Związków Zawodowych otrzymała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Laur Forum Związków Zawodowych, „za aktywny, skuteczny dialog ze związkami zawodowymi, zrozumienie spraw pracowniczych, dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy w szczególnie trudnych warunkach zatrudnienia, z rąk Pana Stanisława Stolorza, wraz z życzeniami „dobrego rozwoju oraz dalszej, owocnej współpracy z Forum Związków Zawodowych”, odebrał dyrektor oddziału nagrodzonej firmy Kazimierz Kozioł.

Przedsiębiorstwo Przyjazne Rodzinie

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przyznało spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna I miejsce w konkursie Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie w kategorii „Przedsiębiorstwo Przyjazne Rodzinie” za stworzenie systemu zniżek dla rodzin na korzystanie z usług Ośrodka Sportu i Rekreacji Góra Kamieńsk. Inicjatywa polega na wspieraniu wielodzietnych rodzin w zakresie realizacji programów „Bełchatowska Karta Rodziny” i „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk”. Nagrodę wręczono 3 czerwca podczas inauguracji VIII Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny.