Prace badawcze przeprowadzone w latach 1961-1979 pozwoliły na wstępne określenie parametrów złoża Złoczew, które przedstawiają się następująco: