Prace badawcze przeprowadzone w latach 1961-1979 pozwoliły na wstępne określenie parametrów złoża Złoczew, które przedstawiają się następująco:

Złoże Złoczew
parametry odkrywek

wyrobisko

maksymalna długość wyrobiska ok. 10,8 km

szerokość wyrobiska

3,0 km

rzędna krawędzi wyrobiska +165 – +170 m

głębokość wyrobiska

320-330 m

minimalna rzędna wyrobiska -163 m

średnia miąższość nadkładu

213 m

średnia grubość pokładu węgla 46,2 m

ilość nadkładu do zdjęcia (mln m3)

3 899,0

maksymalne roczne wydobycie węgla (mln Mg) 21,0

zasoby przemysłowe węgla (mln Mg)

450,6

zwałowisko wewnętrzne

wielkość zwałowiska wewnętrznego (mln m3)

2 602

Po zakończeniu aktualnych prac badawczych i projektowych powyższe parametry techniczne oraz terminy realizacji zostaną uszczegółowione.

kwbbelchatow_site