Jednym z perspektywicznych złóż węgla brunatnego uwzględnionych w projekcie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r. jest satelitarne złoże Złoczew. Jest ono położone w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Rozciąga się wąskim pasem o szerokości 1000-1500 m na przestrzeni ok. 10 km (na terenie trzech gmin: Złoczew, Burzenin (powiat sieradzki) oraz Ostrówek (powiat wieluński). Pierwsze prace badawcze dotyczące rozpoznania złoża węgla brunatnego Złoczew prowadzono w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia wykonując 63 otwory w trzech okresach:

  • Lata 1961-1962 – 15 otworów
  • W roku 1964 – 10 otworów
  • Lata 1978-1979 – 38 otworów

Przeprowadzone w ubiegłym stuleciu prace pozwoliły na wstępne określenie warunków zalegania złoża, formy występowania węgla brunatnego, jego rodzaju i jakości.Budowa odkrywki i wydobywanie węgla z tego złoża musi być poprzedzone szeregiem dokładnych badań i analiz, a te mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie koncesji.Koncesję na przeprowadzenie rozpoznania i udokumentowania złoża węgla brunatnego Złoczew otrzymał PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. Decyzja zapadła w czerwcu 2010 r. Celem aktualnie prowadzonych prac rozpoznawczych, badawczych i projektowych jest m.in.:

  • Uściślenie budowy geologicznej złoża,
  • Badanie jakości i parametrów węgla brunatnego,
  • Rozpoznanie kopalin towarzyszących,
  • Określenie warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych złoża.

Rzeczywistą działalność na terenie złoża węgla brunatnego Złoczew Kopalnia rozpoczęła w grudniu 2010 r., kiedy wykonała pierwszy rozpoznawczy otwór geologiczno-inżynierski pod zwałowisko zewnętrzne. Po wykonaniu modelu złoża i uzyskaniu koncesji na wydobycie, Kopalnia zacznie przebudowywać infrastrukturę tak, aby dostosować ją do potrzeb i warunków, w jakich będzie realizowana odkrywka Złoczew.