WZZ "Sierpień 80"

WZZ „Sierpień 80” w KWB „Bełchatów” powstał w dniu 21.02.1997 r. na skutek wykreślenia organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”.
Władzą związku jest Międzyzakładowa Komisja, a jej przewodniczącym jest Leszek Skowronek. Organizacja jest organizacją reprezentatywną, dzięki czemu ma wpływ na zmiany w układzie zbiorowym pracy Kopalni. W związku funkcjonują 3 komisje problemowe. Bieżącą pracą kieruje trzy osobowe Prezydium. W Komisji Zakładowej są wybrani przedstawiciele spółek, którzy uczestniczą w negocjacjach płacowych, socjalnych i bhp. Zadaniem jest realizacji ustawy o związkach zawodowych oraz wypełnianie zapisów statutowych związku w kontaktach z Zarządami PGE GiEK SA, Spółek: Bestgum, Ramb, Betrans, Elbest, Mega Serwis oraz Dyrekcją Oddziału KWB Bełchatów.

Od 16 kwietnia 2013 r. w oparciu o Porozumienie Związków Zawodowych Pracowników Polskiej Grupy Energetycznej „Miedza” współpracujemy z innymi związkami Grupy PGE:
KWB Bełchatów – MZZ „Odkrywka”, F1
Elektrownia Bełchatów – ZZ PRC, MZZ Pracowników Elektrowni
Elektrociepłownia Bydgoszcz – KM WZZ „Sierpień80”, ZZPRC
Megazec Sp. z o.o. – ZZ Pracowników Dozoru

Dążymy do podnoszenia wynagrodzeń pracowników, nie dopuszczamy do zwolnień z pracy i działamy na rzecz zwiększenia zatrudnienia w oddziałach i spółkach.
W sferze socjalnej organizujemy wycieczki krajoznawcze, mamy własne pole namiotowe nad jeziorem Łączno niedaleko Szczecinka oraz zapomogi zwrotne i bezzwrotne. Zapraszamy do odwiedzania siedziby Związku i naszej strony internetowej: http://sierpien80.com.pl

Władze statutowe:
Przewodniczący: Leszek Skowronek
Wiceprzewodniczący: Sławomir Król
Sekretarz: Czesław Maconko

Kontakt:
WZZ „Sierpień 80”
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Budynek dyrekcji „Pentagon”, I piętro, pokój 101-102
nr tel./fax: 44 737 49 98, 44 737 49 99
e-mail: zzsierpien80.giekkwbb@gkpge.pl
http://sierpien80.com.pl

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterPrint this page
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA