ZZ „KADRA” KWB Bełchatów

Związek Zawodowy „KADRA” funkcjonuje od roku 1989. Obecnie zrzesza ponad 350 członków kadry inżynieryjno-technicznej oraz ekonomicznej. Związek, mimo zmian związanych z restrukturyzacją Kopalni i licznymi odejściami na emeryturę, stale się rozwija i powiększa. KADRA uruchomiła własną stronę internetową, na której umieszczone są informacje dotyczące bieżącej działalności związku i najbliższych zamierzeń.

Krótka historia:
– 12.10.1989 r. – wpisanie związku do rejestru sądu wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim (pod nazwą Związek Zawodowy Pracowników Inżynieryjno-Technicznych), 
– 19.01.1990 r. – pierwszym przewodniczącym związku został Leszek Tlałka, 
– 06.05.1991 r. – nowy zarząd związku, przewodniczącym został Józef Kuszneruk, 
– 27.06.1996 r. – przekształcenie związku w ZZ „KADRA”, którego przewodniczącym został Marek Waldemar Jończyk, 
– 11.06.1999 r. – przewodniczącym związku został Wiesław Sztela, który funkcję tę pełnił do 2005 r., 
– od 2005 r. do 2011 przewodniczącym Związku był Kol. Andrzej Kopertowski
– Obecnie przewodniczącym ZZ „KADRA” jest Kol. Marek Waldemar Jończyk.

Władze statutowe:
Przewodniczący: Marek Waldemar Jończyk
Wiceprzewodniczący: Adam Uznański, Arkadiusz Błaszczyk, Janina Fraj – Wieczorek
Sekretarz: Wiktor Karnawalski

Kontakt:
Związek Zawodowy „KADRA”
Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów
Rogowiec, ul. Św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100 
Budynek dyrekcji "Pentagon", I piętro, pokój 107
nr tel./fax: 44 737 44 00
nr tel. kom.: 605 56 60 81
e-mail: zzkadra.giekkwbb@gkpge.pl
http://zzkadra-kwbbelchatow.com.pl

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterPrint this page
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA