Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, odpowiedział na pismo Dominika Drzazgi, burmistrza gminy Złoczew, w sprawie przyszłości kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i przyszłości gminy Złoczew. W piśmie prezes Wojciech Dąbrowski zaproponował burmistrzowi spotkanie i rozmowę.

W piśmie przekazanym PGE, Dominik Drzazga, burmistrz Złoczewa, przedstawił sytuację gminy Złoczew i jej Mieszkańców oraz zwrócił się do PGE z pytaniami dotyczącymi powstania kopalni odkrywkowej i związanej z nią przyszłością gminy. W piśmie burmistrz podniósł aspekt Mieszkańców Gminy Złoczew, którzy z jednej strony rozumieją korzyści gospodarcze a z drugiej nie zapominają o negatywnych skutkach, jakie w środowisku naturalnym może spowodować ta inwestycja. 

W przesłanej do burmistrza odpowiedzi, PGE informuje m.in. o wymogach formalnych  procesu  uzyskania koncesji,  w tym o zaskarżeniach organizacji pozarządowych, które wpływają na wydłużenie procesu koncesyjnego. W piśmie PGE podkreśla, że projekt złoża Złoczew analizowany jest również z perspektywy nadziei jak i obaw Mieszkańców oraz korzyści jak i strat ekonomicznych a samo uzyskanie koncesji nie będzie tożsame z rozpoczęciem realizacji inwestycji, której powodzenie zależeć będzie w głównej mierze od otoczenia regulacyjnego w kraju i Unii Europejskiej.

Prezes zarządu Wojciech Dąbrowski podkreśla w piśmie, że trwają prace nad nową strategią Grupy PGE. Jesienią ma zostać zaprezentowany dokument przedstawiający plany Grupy do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku. Ze względu na wagę i znaczenie przyszłości gminy i złoża Złoczew dla Mieszkańców prezes Wojciech Dąbrowski zaproponował spotkanie i wspólną  rozmowę z burmistrzem.

Dla dzieci, które walczą z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), popłynęła dobra energia od górników i  energetyków z bełchatowskich oddziałów spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. Pracownicy Kopalni i Elektrowni Bełchatów przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej Gaszyn Challenge.

Najpierw wyzwanie podjęło ok. 100 pracowników bełchatowskiej kopalni, którzy zostali nominowani do udziału w akcji przez Nadleśnictwo Bełchatów. W cieniu wielkich maszyn kopalnianego wyrobiska górnicy robili pompki i przysiady dla chorej na SMA siedmiomiesięcznej Sandry Wolniak. Dla maleńkiej Sandry dobra energia popłynęła również od pracowników bełchatowskiej elektrowni.

Pracownicy bełchatowskiego kompleksu energetycznego zebrali podczas zbiórki blisko 15 tys. zł.

Akcję #GaszynChallenge zapoczątkował strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie, który jako pierwszy zrobił pompki i wpłacił pieniądze na leczenie chłopca chorego na SMA, a w nagranym filmiku nominował do akcji kolejne osoby. Akcja odbiła się szerokim echem wśród strażaków. W miarę upływu czasu ogarnęła cały kraj. Do akcji przyłączali się funkcjonariusze innych służb mundurowych, a także firmy, urzędy oraz oddziały PGE GiEK i spółki nadzorowane.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, szanuje środowisko naturalne i jego zasoby, a działania na rzecz ochrony środowiska należą do jej priorytetów. Przykładem troski spółki o otaczającą ją przyrodę są zrekultywowane tereny pogórnicze, w szczególności wzgórza przy Kopalni Bełchatów i Turów, ze zróżnicowaną i bogatą fauną i florą, wśród której są rzadkie i ginące gatunki.Na obszarach poprzemysłowych PGE GiEK powstają nowe wartościowe krajobrazy i ekosystemy, dzięki którym zyskuje bioróżnorodność.

Kompleksy górniczo-energetyczne PGE GiEK w Bełchatowie i Turowie są przykładami dbałości o środowisko naturalne, która zawsze leżała u podstaw działalności spółki. Swoją strategię zrównoważonego rozwoju firma opiera m.in. na trosce o minimalizowanie oddziaływania na środowisko.

 

gora-kamiensk_kwb-belchatow.jpg

– W trosce o zachowanie równowagi naturalnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna wykorzystuje wiele rozwiązań, które pozwalają jej ograniczyć negatywny wpływ na przyrodę, zapewniając zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki. Za przykład niech posłużą choćby nasze kopalnie, które zrekultywowały już blisko 6 tysięcy ha terenów pogórniczych, na których łącznie posadziły blisko 47 milionów drzew – podaje Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

 

Drugie życie terenów pogórniczych

 

Prowadzenie eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową powoduje tymczasowe, wielkoobszarowe przekształcenia powierzchni terenu, a w efekcie zmiany w środowisku naturalnym. By je minimalizować kopalnie PGE GiEK rekultywują obszary pogórnicze z największą starannością, a efektem tych działań jest drugie życie terenów poprzemysłowych.

 

kwb-belchatow_nasadzenia-na-zwalowisku-zewnetrznym-pola-szczercow.jpg

Tereny poeksploatacyjne podlegają bieżącej rekultywacji w całym okresie działalności górniczej, zgodnie z warunkami decyzji administracyjnych. Rekultywacja wykonywana na tych obszarach polega na przywracaniu im wartości użytkowych i przyrodniczych. Takie działania przyczyniły się do powstania nowych kompleksów leśnych i wodnych, w których żyje wiele gatunków zwierząt i roślin. Dzięki zwiększaniu zdolności do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywaniu ich przez dłuższy czas (retencji), uregulowaniu spływu wód deszczowych, ograniczeniu spływu powierzchniowego i erozji skarp poprawiła się jakość wód odprowadzanych do odbiorników powierzchniowych, a fauna i flora zyskały życiodajne siedliska.

 

Odpowiedzialnie zarządzamy naszym wpływem na otoczenie, a duża skala produkcji przekłada się na zobowiązania wobec środowiska naturalnego. Jesteśmy w gronie spółek, które spełniają wysokie standardy środowiskowepodkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska.

 

Trzy „górniczo-energetyczne” wzgórza

 

Góra Kamieńsk - wzgórze największego kompleksu wypoczynkowego w centralnej Polsce

Zrekultywowane tereny Kopalni Bełchatów pokrywają dzisiaj lasy, w których swoje miejsce do życia znaleźli reprezentanci świata roślin i zwierząt, a wśród nich sporo rzadkich i chronionych gatunków. Zalesiony teren zwałowiska zewnętrznego, dzisiaj nazywany Górą Kamieńsk, zamieszkują m.in. drapieżne ptaki: jastrzębie, myszołowy, sokoły pustułki, a także wiele gatunków ssaków: zające, lisy, jenoty, sarny, dziki i jelenie.

 

sarny-przy-kwb-belchatow_1.jpg

Dotychczas Kopalnia Bełchatów zrekultywowała ponad 2200 ha terenów poeksploatacyjnych. Ponad 1500 ha przeobrażonych, zalesionych gruntów przekazała Lasom Państwowym. Góra Kamieńsk jest dzisiaj najbardziej spektakularnym efektem działań rekultywacyjnych kopalni. To największe obecnie w centralnej Polsce wzgórze (maksymalna wysokość ponad 407 m n.p.m.) stało się turystyczną atrakcją regionu; zimą staje się centrum sportów narciarskich, a w cieplejszych porach roku miejscem turystyki rowerowej i pieszej. W przyszłości stanie się elementem największego w centralnej Polsce kompleksu wypoczynkowego, który ma powstać na terenach pogórniczych. Zgodnie z planem, po 2050 r. nastąpi likwidacja wyrobisk górniczych. Po napełnieniu ich wodą powstaną jeziora, których lustro wody będzie miało łączną powierzchnię ok. 4000 hektarów, co oznacza, że na powierzchni jezior zmieściłoby się 3200 boisk piłkarskich wielkości murawy na stadionie PGE Narodowy. Maksymalna głębokość sięgnie ok. 170 m. Jeziora będą dwa razy głębsze od Hańczy, najgłębszego jeziora w Polsce.

 

Zwałowisko zewnętrzne Pola Szczerców – „bliźniacza” Góra Kamieńsk

Kolejnym przykładem zielonego wzgórza w pobliżu Kopalni Bełchatów jest zwałowisko zewnętrzne Pola Szczerców. Jego formowanie zajęło górnikom 17 lat. Góra zajmuje powierzchnię ok. 1130 ha, przy wysokości względnej ok. 140 m. Na razie rosną na niej młode drzewa, a powierzchnię pokrywa sporo terenów trawiastych. Wśród zwierząt żyjących na zwałowisku można spotkać liczne stada saren, dziki i zające. Stałymi mieszkańcami są także lisy. Z ptaków przeważają gatunki odkrytych terenów polnych i łąkowych, a wśród nich m.in. polny skowronek. Oprócz niego na górze można spotkać świergotka polnego i drzewnego, kuropatwę czy bażanta. Nieuformowane fragmenty wierzchowiny od lat zasiedlają dwie pary rzadkiej sieweczki obrożnej. Teren patrolują kruki, myszołowy i pustułki. Sporą niespodzianką jest stale żerująca i przemieszczająca się po skarpach para żurawi.

 

blizniacza-gora-kamiensk_kwb-belchatow.jpg

Ślady wilka

Rekultywacji poddawane jest także tereny zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów. Już dzisiaj na jego zboczach możemy spotkać nowych lokatorów, którymi są np. sarny, zające, lisy, jenoty, myszy polne, norniki, dziki a nawet borsuki. Czasami można natknąć się na samotny ślad wędrującego po Polsce i przechodzącego przez kopalniane tereny wilka. Ptaki osiadłe to: kosy, drozdy śpiewaki, sójki, bażanty czy grzywacze. Drobne ptactwo reprezentowane jest także przez zięby, trznadle, potrzeszcze, trzciniaki, skowronki polne, świergotki oraz sikory. Z ptaków drapieżnych polują tu myszołowy, pustułki czy jastrzębie. Czasami na przelotach pojawi się tu nawet czasowo bielik. Nowe, zrekultywowane siedliska są przyjazne dla gadów i płazów, które chętnie zasiedlają te tereny. Można tu spotkać jaszczurki zwinki, a w zarybionych dwóch oczkach wodnych na wierzchowinie: ropuchy zielone i szare oraz żaby: wodne, rzekotkę, moczarowe i trawne. Nad brzegami zbiorników można napotkać czyhającego na nie węża zaskrońca. W ciągu ostatnich lat w wodzie pojawiły się nawet wydry i bobry. Nie mniej bogaty jest świat bezkręgowców - na odsłoniętych fragmentach zadarnionych skarp i półek można spotkać piękne motyle, a wśród nich najpiękniejszego, jakim niewątpliwie jest paź królowej. Na piaszczystych drogach swoje pułapki kopią mrówkolwy i uganiają się za innymi owadami polujące chrząszcze trzyszcze piaskowce.

 

Bioróżnorodność na wzgórzu przy Kopalni Turów

Nie mniejszą bioróżnorodnością mogą poszczycić się poprzemysłowe tereny Kopalni Turów, która prowadzi rekultywację wszystkich terenów pogórniczych od końca lat 50. ubiegłego wieku. Dotychczas zrekultywowała blisko 2900 ha, z czego 2400 przekazała m.in. Nadleśnictwu Pieńsk oraz Starostwu Powiatowemu w Zgorzelcu. Przykładem doskonałej harmonii z przyrodą jest zwarty kompleks leśny o powierzchni ponad 2000 ha, na którym zasadzono ok. 20 mln drzew. Żyją w nim sarny, dziki, lisy, piżmaki, zające, borsuki, kuny, tchórze zwyczajne, a nawet chronione łasice, łaski i gronostaje. Ptaki reprezentowane są przez gatunki zalatujące, lęgowe oraz zimujące. Niektóre z nich, takie jak pustułka czy puszczyk, są zaliczane do gatunków coraz rzadziej występujących w Polsce. W miejscach wilgotnych można spotkać płazy i gady, a wśród nich chronione rzekotki drzewne, kumaki nizinne, traszki górskie, ropuchy szare, jaszczurki żyworodne czy zaskrońce zwyczajne.

 

zwalowisko_zewnetrzne_kwb-turow.jpg

Obecnie zwałowiska pokrywają kilkudziesięcioletnie drzewostany, a także zupełnie nowe uprawy zakładane w ostatnich latach. Prowadzona sukcesywnie rekultywacja przynosi zamierzone efekty w postaci coraz bogatszych ekosystemów i wzrostu wskaźnika lesistości. W gminie Bogatynia wzrósł on z 27 do niemal 30 proc. Wśród roślinności drzewiastej obecnej na pogórniczych terenach można spotkać olszę szarą i czarną, brzozę brodawkowatą, modrzew europejski, czerwone i szypułkowe dęby, klony czy pospolitą i czarną sosnę. Górzysty teren Dolnego Śląska sprawił, że całość sprawia wrażenie naturalnego lasu, a antropogeniczna góra doskonale wpisuje się w krajobraz. Turoszowskie tereny są atrakcyjnym miejscem dla uprawiania turystyki i poznawania przyrody.

 

Doceniane przez niezależnych ekspertów i stawiane za wzór proekologiczne działania Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Turów istotnie wpływają na zmniejszenie stopnia uciążliwości dla środowiska. Na obszarach poprzemysłowych powstają nowe wartościowe krajobrazy i ekosystemy charakteryzujące się wyjątkową bioróżnorodnością – podsumowuje prezes PGE GiEK.

Przeznaczone do rekultywacji tereny pokopalniane wokół odkrywki Bełchatów i 40 hektarów należących do Gminy Kleszczów zostaną zagospodarowane. PGE i Gmina Kleszczów podpisały List Intencyjny zakładający współpracę przy rewitalizacji terenów pokopalnianych, odtworzeniu walorów krajobrazowych oraz rozwoju infrastruktury rekreacyjno – sportowej Gminy Kleszczów. Intencją PGE jest udział w  tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwoju infrastruktury sprzyjającej rozwojowi obszaru bełchatowskiego.

pge_podpisanie-listu-intencyjnego-z-gmina-kleszczow_2.jpg

Dzięki PGE i dobrej współpracy z władzami gminy, Kleszczów jest najbogatszą gminą w Polsce oddziałującą na rozwój Bełchatowa – informuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Gmina Kleszczów opracowuje obecnie koncepcję zagospodarowania gminnych terenów o powierzchni 40 ha oraz terenów pokopalnianych przeznaczonych do rekultywacji. PGE postrzega rekultywację jako integralną część działalności górniczej, dzięki której następuje odtworzenie i zagospodarowanie przekształconego środowiska.

List Intencyjny podpisany w Urzędzie Gminy Kleszczów przez Wojciecha Dąbrowskiego, prezesa PGE i Sławomira Chojnowskiego, wójta Gminy Kleszczów, dotyczy wzajemnego wsparcia w procesie pozyskania dofinansowania i wspólnej pracy nad rozwojem obszaru bełchatowskiego w kierunku rekreacyjno-sportowym, wodnym i leśnym ze szczególnym uwzględnieniem społecznej użyteczności. 

Gmina Kleszczów podejmuje lokalne działania organizacyjne i inwestycyjne służące wspieraniu rozwoju sportu i aktywności fizycznej, mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku różnych grup społecznych. List Intencyjny to wyraz woli podjęcia współpracy z PGE na rzecz budowy ośrodka przygotowań olimpijskich, paraolimpijskich na rewitalizowanych terenach pokopalnianych oraz uzyskania finansowania Projektu ze środków unijnych perspektywy 2021-2027 roku – mówi Sławomir Chojnowski, wójt Gminy Kleszczów.

Opracowywana w Gminie koncepcja rozwoju infrastruktury służącej celom sportu i rekreacji wpisuje się w rządowe plany systemowego zwiększania dostępności zajęć i obiektów sportowych dla sportowców, w tym sportowców z niepełnosprawnościami, zapewnienia im optymalnych warunków treningu i pobytu, przygotowujących się do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz paraolimpijskich.

PGE jest najlepszym pracodawcą w energetyce. Przypomnę, że wśród polskich spółek publicznych PGE pozostaje liderem płatności odprowadzanych na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządowych. Jesteśmy też odpowiedzialnym sponsorem bełchatowskiego sportu. Naszą intencją jest prowadzenie rewitalizacji terenów pokopalnianych w uzgodnieniu z Gminą Kleszczów i w sposób spójny z oczekiwaniami pracowników Grupy PGE, Strony Społecznej i lokalnych społeczności. Chcemy mieć udział w  tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwoju infrastruktury sprzyjającej szeroko pojętemu rozwojowi obszaru bełchatowskiego - podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Już od czwartku, 11 czerwca, można korzystać z kolei linowej na Górze Kamieńsk. Od najbliższego poniedziałku zostanie także uruchomione kąpielisko w Ośrodku Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna. Osoby odwiedzające oba ośrodki będą musiały zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektów.

lasy-i-stok-na-gorze-kamiensk.jpg

Wjazd czteroosobową koleją linową na szczyt Góry Kamieńsk, najwyższego wzniesienia w centralnej Polsce, będzie możliwy we wszystkie dni w tygodniu, w godz. 11:00-19:00.

Przygotowaliśmy stanowiska do dezynfekcji rąk w ogólnodostępnych miejscach, by zachować niezbędną higienę. Dozowniki zostały umieszczone przy kasach, a także na stacjach dolnej i górnej. Będziemy przeprowadzać regularną dezynfekcję powierzchni wspólnych, kanap, uchwytów, poręczy, biletomatów. Co ważne, na kanapie będzie mogła znajdować się wyłącznie jedna osoba, nie dotyczy to osób mieszkających wspólniewyjaśnia Sławomir Pabich, zastępca dyrektora Kopalni Bełchatów.

Osoby korzystające z kolei będą proszone, by po zakończeniu przejazdu niezwłocznie opuścić peron i umożliwić pozostałym osobom swobodne wysiadanie. W czasie przejazdu oraz podczas oczekiwania w kolejce należy zasłaniać nos i usta.

Wjazd koleją linową będzie kosztował 10 zł/os., a za bilet ulgowy zapłacimy 6 zł. Na zniżki mogą liczyć dzieci, młodzież i studenci z aktualną legitymacją szkolną lub studencką, a także grupy zorganizowane pow. 15 osób oraz posiadacze bełchatowskiej karty rodziny i wojewódzkiej karty rodziny wielodzietnej.

Od najbliższego poniedziałku, 15 czerwca, będzie można korzystać także z kąpieliska w Ośrodku Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna. Rada Gminy Bełchatów ustaliła, że tegoroczny sezon kąpielowy potrwa do końca sierpnia. W tym roku korzystanie z plaży i kąpieliska, z powodu epidemii koronawirusa, będzie odbywać się na nowych zasadach. O czym powinni pamiętać plażowicze? Przede wszystkim o zachowaniu odpowiedniego dystansu od pozostałych osób przebywających na terenie ośrodka, także podczas kąpieli w wodzie.

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca ponadto korzystanie z własnego sprzętu plażowego i turystycznego. - Na kąpielisku będzie stale dostępny płyn do dezynfekcji. Ponadto na tablicach znajdujących się na terenie ośrodka zamieszczone zostaną informacje nt. wszelkich zaleceń i ograniczeń związanych z korzystaniem z kąpieliskapodkreśla Łukasz Wielgus, menadżer Ośrodka Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna.

wawrzkowizna5.jpg

Poza piaszczystą plażą i kąpieliskiem na terenie OSiR Wawrzkowizna znajdują się m.in. boiska do piłki siatkowej, koszykówki i siatkówki plażowej, a także pełnowymiarowe, oświetlone boisko do piłki nożnej. Najmłodszym do gustu przypadnie możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego, rowerów miejskich i rowerków typu go-kart. To tylko niektóre z atrakcji ośrodka.

Ośrodek otwarty jest codziennie od 9:00 do 20:00, a dla gości, którzy mają rezerwację, ośrodek jest dostępny całą dobę.

Kampania społeczna PGE Polskiej Grupy Energetycznej „Polskie – kupuję to!” zachęca  Polaków do kupowania krajowych produktów i usług. Akcję zainicjowali pracownicy PGE,a Grupa zdecydowała się ją wesprzeć i nadać jej ogólnopolski wymiar. Do Grupy PGE należą m.in. dwa bełchatowskie oddziały spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrownia Bełchatów. Pracownicy obu oddziałów również aktywnie włączają się w akcję.

polskie_kupuje-to_1.jpg

Kampanię „Polskie – kupuję to!” cechuje to, że narodziła się z inicjatywy pracowników PGE. W czasie pandemii pracownicy angażowali się w działania wolontariackie, m.in. wspierając infolinię NFZ, otaczając opieką seniorów oraz oddając krew. Jednocześnie wiele polskich firm znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Aby je wesprzeć, pracownicy Grupy PGE, za pośrednictwem wewnętrznych narzędzi komunikacji, zaczęli polecać sobie polskie produkty.

Akcja rozwija się, a pracownicy dzielą się już nie tylko informacjami o produktach, ale także usługach, oraz polecają sobie ciekawe miejsca na weekendy i wakacje w Polsce.

Grupa dostrzegła tę aktywność i zdecydowała się ją wesprzeć. Wewnątrz Grupy PGE stworzony został specjalny blog, który ułatwia pracownikom wszystkich spółek wymianę opinii o polskich produktach. W ten sposób powstało miejsce, dzielenia się informacjami oraz wspierania rodzimych producentów, usługodawców, ale także instytucji kultury. Startująca właśnie ogólnopolska kampania społeczna ma na celu rozszerzenie aktywności pracowników poza Grupę PGE.

Region łódzki z geometrycznym centrum Polski w miejscowości Piątek to atrakcyjne miejsce wypoczynku, nacechowane różnorodnością kultur, mnogością zabytków, czy ciekawostek architektonicznych.  Pałac w Nieborowie i park Arkadia to z pewnością zabytkowe perełki regionu. W naszym regionie miejscem bliżej Bełchatowa, które szczególnie polecam, jest Góra Kamieńsk. To najwyższe w centralnej Polsce wzniesienie, które zostało usypane przez gigantyczne maszyny górnicze. Na jej zboczu powstał ośrodek, który zimą przyciąga narciarzy i snowboardzistów, a latem to raj dla miłośników aktywnego wypoczynku. Ośrodek właśnie przygotowuje się do otwarcia sezonu letniego. To najlepsze miejsce do spędzenia aktywnego wypoczynku w centralnej Polsce – informuje Dariusz Grzesista, dyrektor Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

To, jak duże znaczenie ma wybór krajowych produktów, pokazały badania firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Z jej szacunków wynika, że jeśli kupujemy towary polskich firm, wyprodukowane w naszym kraju, to w Polsce z każdej wydanej złotówki zostaje 79 groszy. Tymczasem przy zakupie towaru importowanego z zagranicy, wytworzonego poza Polską,jest to 24 grosze. Z wyliczeń firmy Grant Thornton wynika także, że gdyby polscy konsumenci zwiększyli zaledwie o 1 proc. zakupy krajowych towarów kosztem importowanych,to w polskiej gospodarce zostawałoby rocznie dodatkowo 6,6 mld zł.

Akcja odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Aktywów Państwowych, który od początku koordynuje działania spółek Skarbu Państwa w walce z epidemią i jej skutkami gospodarczymi.

 

Spot: https://www.youtube.com/watch?v=K3b2100YS9s&feature=youtu.be

Landing Page: https://polskiekupujeto.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/polskiekupujeto/

Twitter: https://twitter.com/KupujeTo

Hasztag: #PolskieKupujęTo!

Blisko 19 litrów oddanej krwi – to bilans wspólnej kolejnej akcji bełchatowskich górników i energetyków ze spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. 22 maja w siedzibie spółki w Bełchatowie odbyła się zbiórka z zachowaniem szczególnych procedur bezpieczeństwa, obowiązujących w czasie pandemii.

Po raz kolejny pracownicy Kopalni i Elektrowni Bełchatów połączyli siły i dali wyraz społecznej solidarności i odpowiedzialności. W akcji krwiodawczej wzięło udział 43 pracowników bełchatowskiego kompleksu energetycznego i Centrali PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

– Krew jest potrzebna ciągle, a bez jej zasobów ograniczone są możliwości ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Szczególnie teraz, w dobie pandemii, praca placówek medycznych na rzecz wspólnego bezpieczeństwa zależy w pełni od naszych krwiodawców. Akcja, którą wspólnie zorganizowaliśmy w siedzibie spółki, jest doskonałym przykładem solidarności i odpowiedzialności naszych Pracowników, którym dziękuję za każdą kroplę drogocennego leku – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Organizatorzy zadbali o zachowanie wszystkich zasad higieny i najwyższych standardów bezpieczeństwa. Nad przebiegiem akcji czuwał personel medyczny z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi oraz członkowie klubów HDK Elektrowni i Kopalni Bełchatów.

Mimo pandemii krwiodawcy z PGE GiEK regularnie biorą udział w zbiórkach. Członkowie klubu bełchatowskiej kopalni od początku roku oddali w sumie ponad 30 l krwi. Podobną liczbą mogą pochwalić się krwiodawcy z bełchatowskiej elektrowni. Swoje ostatnie akcje organizowali w marcu i kwietniu z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, zakończyła formowanie IV poziomu zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów. Prace wykonano tak, by uformowana powierzchnia mogła stanowić linię brzegową jezior, które powstaną po zakończeniu eksploatacji odkrywki. W ramach rekultywacji w miejscu obecnych wyrobisk górniczych – Pól Bełchatów i Szczerców  – powstaną dwa najgłębsze jeziora w Polsce, które połączą się w końcowej fazie ich napełniania.

Tereny pogórnicze bełchatowskiego kompleksu energetycznego kształtowane są z myślą o utworzeniu tu największego w centralnej Polsce kompleksu wypoczynkowego. Zgodnie z planem, po 2050 r. nastąpi likwidacja wyrobisk górniczych. Po napełnieniu ich wodą powstaną jeziora, których lustro wody będzie miało łączną powierzchnię ok. 4000 hektarów, a ich maksymalna głębokość sięgnie ok. 170 m. Dla porównania warto przypomnieć, że maksymalna głębokość Hańczy, najgłębszego jeziora w Polsce, wynosi nieco ponad 100 metrów – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Podczas formowania IV poziomu zwałowiska wewnętrznego maszyny górnicze usypały powierzchnię o niewielkim nachyleniu. Na tak ukształtowanym terenie w przyszłości powstanie plaża i wschodnia część linii brzegowej jeziora.

plaza_kwbb_2.jpg

Prowadzone obecnie prace na zwałowisku wewnętrznym Pola Bełchatów polegają na przemieszczaniu ogromnych ilości mas nadkładowych w celu nadania pożądanego kształtu dna i skarp docelowych zbiorników. Kolejnym etapem będzie wypełnianie wyrobisk wodą. Proces ten będzie musiał być kontrolowany i prowadzony w taki sposób, by ciśnienie spływowe wód, działające na skarpy od zewnątrz, nie spowodowało utraty ich stateczności – wyjaśnia Dariusz Grzesista, dyrektor Kopalni Bełchatów.

Napełnianie zbiorników wodą realizowane będzie po 2050 roku, kiedy to w Polu Szczerców zakończone zostaną wszelkie roboty górnicze przygotowujące wyrobisko do napełniania wodą. Poziom lustra wody będzie stopniowo podnoszony jednocześnie w Polu Bełchatów i w Polu Szczerców. Napełnianie wodami głębinowymi oraz powierzchniowymi potrwa około 20 lat.

Bełchatowskie jezioro nie będzie pierwszym zbiornikiem utworzonym w miejscu po odkrywkowej eksploatacji górniczej.  Od 2010 roku funkcjonuje Jezioro Tarnobrzeskie, stworzone na terenie byłej kopalni odkrywkowej siarki, a w Niemczech w okolicy Görlitz, tuż przy polskiej granicy, od kilku lat korzystać można z jeziora Berzdorfer See, które powstało po zalaniu kopalni węgla brunatnego. Również w zagłębiu konińskim korzystać można z jezior powstałych po wypełnieniu wodą byłych odkrywek węgla brunatnego: Morzysław, Gosławice, Pątnów, Kazimierz, Lubstów, Jóźwin II B, Drzewce i Tomisławice, o łącznej powierzchni przekraczającej 2650 ha.

Koncepcja stworzenia jeziora na terenie odkrywki Bełchatów wpisuje się w prowadzone działania rekultywacyjne. Kopalnia posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych i efektywnych rozwiązań technicznych oraz technologicznych przyjaznych naturze, które pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć środowiskowe skutki wydobywania węgla. W ramach tych zadań od początku funkcjonowania kopalni prowadzona jest rekultywacja na ogromną skalę. Dotychczas kopalnia zrekultywowała już ponad 2200 ha terenów poeksploatacyjnych i przekazała Lasom Państwowym ponad 1500 ha zrekultywowanych, zalesionych gruntów. Góra Kamieńsk, zwałowisko zewnętrzne bełchatowskiej odkrywki, jest obecnie najwyższym wzniesieniem w środkowej Polsce o wysokości maksymalnej 407 m n.p.m. Rekultywacja polegała tu na odtworzeniu gleby oraz zasadzeniu lasów, które dzisiaj są domem dla wielu gatunków zwierząt, w tym także tych rzadkich. Zimą miejsce to staje się centrum sportów narciarskich, a w cieplejszych porach roku zalesione wzgórze jest miejscem turystyki rowerowej i pieszej. W ubiegłym roku zakończono formowanie drugiej góry w pobliżu Kopalni Bełchatów – Bliźniaczej Góry Kamieńsk, która w przyszłości zostanie w całości zalesiona i będzie mogła zapewnić turystom szereg ciekawych atrakcji m.in. pole golfowe, autodrom, hipodrom czy profesjonalny stok narciarski. Na jej szczycie powstanie także farma fotowoltaiczna. 

schemat_zagospodarowania_wyrobisk_koncowych_kwbb.jpg

Koronawirusowe obostrzenia wpływają nie tylko na nasze życie, ale także na funkcjonowanie większości zakładów produkcyjnych, urzędów i firm. Są zawody i zakłady, gdzie wprowadzenie niektórych środków ostrożności jest trudne. Dotyczy to m.in. pracowników bełchatowskiej kopalni, w której należało wprowadzić szereg rozwiązań przede wszystkim ograniczających pracę w skupiskach. O tym, jak w czasie pandemii radzi sobie Kopalnia Bełchatów, rozmawiamy z Dariuszem Grzesistą, dyrektorem oddziału.

dyr-kwbb-dariusz-grzesista.jpg

W bełchatowskiej kopalni wdrożono wiele działań służących ograniczeniu ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Jak to wygląda w praktyce?

Z powodu pandemii koronawirusa oraz konieczności wprowadzenia przygotowanych przez administrację rządową zasad  bezpieczeństwa, w Kopalni Bełchatów zastosowaliśmy wiele środków ostrożności. Jednym z nich jest systematycznie prowadzona dezynfekcja najbardziej newralgicznych miejsc. W tym celu kupiliśmy do tej pory ponad 44 tysiące litrów płynu do dezynfekcji ciała oraz prawie 15 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji powierzchni. Ponadto każdy pracownik otrzymał 2 dozowniki o pojemności 100 ml z płynem oraz 1 dozownik o pojemności 250 ml. Dozowniki są na bieżąco uzupełniane, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Płyn do dezynfekcji rąk jest też w dozownikach w szatniach/łaźniach, a także w budynkach administracyjnych. To jednak nie wszystko. Jednym z priorytetowych działań, z uwagi na specyfikę naszej pracy, jest wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej. Dotychczas kupiliśmy prawie 500 tysięcy maseczek, prawie 500 tysięcy par rękawiczek, prawie tysiąc kombinezonów i przyłbic. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zarówno zapewnienie pracownikom środków ochronnych, jak i zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienia higieny, czyli czystości stanowisk pracy oraz miejsc, w których pracownicy często przebywają.

 

W kopalni wdrożono również procedury zdalnego mierzenia temperatury ciała pracowników wchodzących do zakładów pracy. Na czym to polega?

Codziennie odbywa się pomiar temperatury u wszystkich przebywających na terenie zakładu pracowników. Pomiar jest przeprowadzany dwa razy w ciągu każdej zmiany za pomocą czterech kamer termograficznych ustawionych w szatniach w Chabielicach i Rogowcu, a także w budynku dyrekcji. Kamery automatycznie alarmują, gdy ktoś przechodzący przed obiektywem, ma podwyższoną temperaturę. Poza tym kierownicy działów oraz osoby przez nich wyznaczone dokonują pomiaru za pomocą termometrów bezdotykowych.

 

Już jakiś czas temu, zgodnie z zaleceniami rządowymi, w wielu firmach wprowadzono nowe zasady organizacji pracy, polegające m.in. na ograniczeniu spotkań lub poleceniu pracy zdalnej. Czy w takim zakładzie, jakim jest bełchatowska kopalnia, jest to możliwe?

W przypadku zakładów górniczych scenariusz ich zamknięcia lub całkowitego postoju nie jest brany pod uwagę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, by koronawirus w kopalni się nie rozprzestrzeniał. Ograniczyliśmy do minimum wszelkiego rodzaju odprawy, spotkania i narady, stale informujemy pracowników, jak powinni się zachowywać. Systematycznie rozwieszamy plakaty informujące o zagrożeniu, zgodne z wytycznymi i ogłoszeniami resortu zdrowia. Codziennie odbywają się posiedzenia zespołu awaryjnego, który decyduje o dalszym postępowaniu wewnątrz zakładu, wprowadzaniu ograniczeń i zmian w zakresie organizacji pracy oraz zapewnieniu właściwej ilości środków ochrony osobistej i dezynfekcji.

Aby zapobiegać nadmiernemu gromadzeniu się pracowników w szatniach hakowych, szczególnie na początku i końcu pierwszej zmiany, wprowadziliśmy harmonogram korzystania z tych pomieszczeń. Zależy nam na tym, aby maksymalnie izolować od siebie poszczególne zespoły pracowników, których skład, ze względu na zagrożenie epidemią, pozostaje niezmienny. Chodzi o to, by w razie wykrycia podejrzenia infekcji, jak najmniej osób musiało ponosić epidemiczne konsekwencje prewencji - jak np. kwarantanna.

 

Co, Pana zdaniem, ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa w takim zakładzie pracy, jakim jest kopalnia węgla brunatnego?

Myślę, że najwięcej zależy od świadomości samych pracowników. Każdy musi respektować nowe zasady i robić wszystko, by minimalizować ryzyko na tyle, na ile jest to możliwe w kopalnianych realiach. Izolacja, zachowanie odstępu między ludźmi jest kluczowe.

Bełchatowscy górnicy już nie raz dali świadectwo tego, że potrafią jednoczyć się w trudnych sytuacjach. Dlatego wierzę, że i teraz, w obliczu epidemii koronawirusa, możemy wzajemnie na sobie polegać.

24 litry krwi zebrano podczas dwóch akcji krwiodawstwa, zorganizowanych przez Kluby Honorowych Krwiodawców, działające przy Kopalni i Elektrowni Bełchatów – oddziałach spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE.

hdk_kwbb.jpg

Podczas akcji krwiodawczej zorganizowanej 17 kwietnia przez Klubu HDK przy bełchatowskiej kopalni zebrano prawie 10 litrów krwi. Wcześniej taką samą akcję przeprowadzili krwiodawcy z klubu przy Elektrowni Bełchatów. Wówczas zebrano prawie 14 litrów krwi.

Ludzka krew jest niezastąpionym lekiem, dlatego tak ważne jest, by akcje krwiodawcze odbywały się regularnie. Szczególnie w czasie epidemii COVID-19, kiedy placówki medyczne działają w wyjątkowych warunkach i wielu honorowych dawców krwi nie może jej oddać na rzecz potrzebujących. Z pomocą służb medycznych zorganizowaliśmy taką akcję w spółce PGE GiEK, a Pracownicy po raz kolejny dali wspólne świadectwo odpowiedzialności i przyczynili się do ratowania zdrowia i życia, za co wszystkim bardzo dziękuję – mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

hdk_2020_1.jpg

Akcje krwiodawstwa na terenie bełchatowskich oddziałów odbywają się z zachowaniem wszystkich zasad higieny i najwyższych standardów bezpieczeństwa. Nad przestrzeganiem niezbędnych procedur czuwa personel medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Na wszystkich etapach oddawania krwi używany jest wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku. Każdy Dawca jest badany i kwalifikowany przez lekarza, zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz wytycznymi Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Przypominamy, że krew mogą oddawać osoby pełnoletnie, zdrowe i ważące co najmniej 50 kg.

Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju informujemy, że została podjęta decyzja o przełożeniu XI Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego Bełchatów. O nowym terminie poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Szanowni Państwo, w związku z informacjami przekazywanymi przez Ministerstwo Zdrowia odnoszącymi się do odnotowywania nowych przypadków zachorowania na koronawirusa w Polsce, informujemy o wstrzymaniu do odwołania wszelkich wycieczek (w tym już zaplanowanych) chcących wizytować teren Oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

Politechnika Wrocławska i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów z Grupy PGE podpisały 6 marca list intencyjny w sprawie rozpoczęcia długofalowej współpracy w zakresie podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego w dziedzinie górnictwa i energetyki. W przyszłości część kierunków kształcenia na Politechnice Wrocławskiej będzie mogła być objęta patronatem PGE.

img_1083.jpg

W uroczystości podpisania listu intencyjnego, zorganizowanej 6 marca w Bełchatowie, udział wzięli przedstawiciele spółki PGE GiEK na czele z Robertem Ostrowskim, prezesem zarządu, Markiem Ciapałą, wiceprezesem zarządu ds. wytwarzania i Dariuszem Grzesistą, dyrektorem Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, a także przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej wraz z profesorem Andrzejem Dziedzicem, prorektorem ds. nauczania, profesorem Radosławem Zimrozem, dziekanem Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz profesorem Tomaszem Nowakowskim, dziekanem Wydziału Mechanicznego.

To niezwykle istotne, aby w kopalniach i elektrowniach należących do PGE GiEK pracowali najwyższej klasy specjaliści z branży górniczo-energetycznej. Z tego względu tak mocno stawiamy dziś na odpowiedni poziom wykształcenia naszej przyszłej, fachowej kadry. Chcąc zachować pozycję krajowego lidera produkcji energii elektrycznej musimy współpracować nie tylko ze szkolnictwem branżowym na poziomie zawodowym i technicznym, ale także z najlepszymi polskimi uczelniami, a taką z pewnością jest Politechnika Wrocławska – podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Podpisany list intencyjny pomiędzy KWB Bełchatów i Politechniką Wrocławską rozpoczyna długofalową współpracę bełchatowskiej kopalni i Wydziałów Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz Mechanicznego uczelni w zakresie podnoszenia jakości i efektywności kształcenia zawodowego w dziedzinie górnictwa i energetyki. Współpraca ta zmierzać będzie do wspólnego realizowania działań w obszarze kształtowania programów nauczania, rozszerzania zakresu i form praktycznej nauki w rzeczywistym środowisku pracy a także wzajemnej wymiany doświadczeń oraz wiedzy merytoryczno-dydaktycznej, która ma służyć lepszemu przygotowaniu absolwentów do podejmowania pracy w branży górniczo-energetycznej, w tym także w Kopalni Bełchatów.

W naszym wspólnym interesie jest unowocześnianie procesu kształcenia pod kątem zapotrzebowania naszej branży, uzgadnianie tematów prac badawczych, organizowanie praktyk studenckich i staży oraz wspólnych seminariów służących wymianie praktycznej i teoretycznej wiedzy z obszaru górnictwa i energetyki. Dodatkowo rozważamy w przyszłości objęcie patronatem PGEwybranych kierunków kształcenia na Politechnice Wrocławskiej – podkreśla Dariusz Grzesista, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Realizacja uzgodnień zawartych w podpisanym dzisiaj liście intencyjnym będzie korzystna dla obu stron. Przyczyni się bowiem do uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej i podniesienia jakości kształcenia co najmniej na kilku kierunkach studiów oferowanych przez uczelnię, między innymi przez organizowanie praktyk studenckich w przedsiębiorstwach grupy PGE, organizowanie wspólnych seminariów, konferencji lub sesji naukowych z udziałem studentów wybranych kierunków kształcenia oraz realizację prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich lub rozpraw doktorskich, bazujących na rzeczywistych potrzebach polskiego górnictwa odkrywkowego i tej części polskiej energetyki, która jest oparta na węglu brunatnym. Z drugiej strony grupa PGE będzie miała zapewniony stały dopływ młodej kadry, wprowadzonej w specyfikę potrzeb i funkcjonowania grupy, a zatem lepiej przygotowanej do podjęcia pracy w PGE. Liczymy także na intensyfikację współpracy badawczo-rozwojowej między obiema stronami, z możliwością implementacji w PGE innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez pracowników Politechniki – podkreśla profesor Andrzej Dziedzic, prorektor ds. nauczania Politechniki Wrocławskiej.

img_1151.jpg

PGE GiEK już 9 lat temu podpisała pierwsze porozumienie o współpracy naukowo-technicznej z Politechniką Wrocławską, co zapoczątkowało formalną współpracę między spółką a uczelnią. Efektem wspólnych działań jest realizacja szeregu kluczowych projektów badawczo – rozwojowych, usprawniających i podnoszących efektywność pracy instalacji energetycznych i maszyn kopalni działających w ramach spółki. Przykładem jest opracowanie innowacyjnej metody monitoringu bloku energetycznego w Elektrowni Turów, czy technologii suszenia węgla brunatnego z wykorzystaniem ciepła odpadowego wraz z budową instalacji pilotażowej do suszenia węgla.

img_1183.jpg

W gronie uczelni, z którymi współpracuje PGE GiEK znajdują się obecnie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Łódzki i Rzeszowski, Politechnika Śląska w Gliwicach, a także Politechniki w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Opolu, Rzeszowie i Lublinie, Akademia Morska i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim oraz Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE wyróżniła stypendiami naukowymi aż 16 uczniów Klas Patronackich PGE z Bełchatowa i Kleszczowa, którzy osiągnęli w I półroczu roku szkolnego 2019/2020 wybitne wyniki w nauce. Klasy Patronackie PGE funkcjonują w dwóch szkołach kształcenia technicznego w powiecie bełchatowskim, szkoląc przyszłych elektryków, mechaników, mechatroników i automatyków na potrzeby Kopalni i Elektrowni Bełchatów.

Stypendyści z powiatu bełchatowskiego, którzy otrzymują od PGE GiEK stypendia naukowe, zostali docenieni za bardzo dobre wyniki w nauce i ponadprzeciętne osiągnięcia edukacyjne. 16 uczniów spełniło wszystkie kryteria regulaminu stypendialnego przygotowanego przez spółkę PGE GiEK i zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wśród kryteriów, które musieli spełnić znalazły między innymi: średnia ocen co najmniej 4,5 z przedmiotów kształcenia zawodowego, pozytywny wynik egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy, bardzo dobra ocena z zachowania i co najmniej bardzo dobra ocena z praktyki zawodowej. Wyróżnieni uczniowie przez najbliższe 5 miesięcy będą otrzymywać po 500 zł stypendium naukowego, które może przeznaczyć na rozwój przyszłych kompetencji zawodowych.

Każde przyznane stypendium jest dla nas inwestycją w przyszłą, fachową kadrę, na którą będzie zapotrzebowanie w elektrowniach i kopalniach należących do PGE GiEK. Doceniamy i motywujemy wybitnych uczniów Klas Patronackich PGE do osobistego rozwoju, a także poszerzania swojej wiedzy merytorycznej w dziedzinach, które są kluczowe w wypełnianiu przez nas niezwykle ważnej misji, jaką jest zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego w milionach polskich domów – podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Korzyści z funkcjonowania Klas Patronackich PGE jest wiele, ale co najważniejsze, są one obopólne. Dzięki klasom patronackim branża górniczo-energetyczna pozyska wykwalifikowanych pracowników niezbędnych do zachowania ciągłości działania aktywów a uczniowie mają możliwość zdobycia dobrego zawodu, który będzie potrzebny na polskim rynku pracy. Patronat PGE GiEK nad klasami szkół zawodowych, daje realny wpływ na kształcenie młodych ludzi, którzy w przyszłości mogą stanowić uzupełnienie luki kompetencyjnej i pokoleniowej w spółce.

Wszystkim stypendystom Klas Patronackich PGE gratulujemy znakomitych wyników w nauce i doceniamy ciężką pracę, która z pewnością była potrzebna, aby je osiągnąć. Jako potencjalny, przyszły pracodawca zapewniamy nie tylko stypendia dla najlepszych uczniów, ale także najlepsze warunki ułatwiające młodzieży zdobycie pożądanych przez nas kwalifikacji zawodowych m.in. poprzez organizację zajęć praktycznych na terenie Kopalni i Elektrowni Bełchatów. Jestem przekonany, że zaangażowanie ze strony uczniów oraz PGE GiEK przyniesie nam wszystkim wymierne korzyścipodkreśla Marek Szydłowski, dyrektor Departamentu HR PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Klasy patronackie PGE, w ramach programu wspierania szkolnictwa zawodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, funkcjonują w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. L. Czyżewskiego w Bełchatowie oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie. Dedykowane klasy kształcą przyszłych elektryków, mechaników, mechatroników i automatyków. Porozumienia patronackie, podpisane w lutym 2018 roku przez władze PGE, dyrektorów placówek oraz przedstawicieli organu prowadzącego szkoły w obecności Marzeny Machałek, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, obowiązywać będą przez 10 lat.

W ramach „Programu wspierania kształcenia zawodowego”, spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podjęła współpracę ze szkołami powiatu zgorzeleckiego, bełchatowskiego oraz pajęczańskiego. Łącznie we wszystkich lokalizacjach stypendia naukowe zostały przyznane 37 uczniom Klas Patronackich PGE.

 

zyczenia-zarzad_2.jpg

Mikołajkowe upominki, niezapomniany koncert kolęd w wykonaniu górniczej orkiestry i zbiórka krwi – pracownicy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, oddziału spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, po raz kolejny odwiedzili chore dzieci, które przebywają w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz w bełchatowskim szpitalu.

Święty Mikołaj wraz z pomocnikami w górniczych czakach odwiedzili najmłodszych pacjentów oddziałów otolaryngologii, gastroenterologii i neurochirurgii łódzkiego instytutu oraz oddziałów pediatrii i chirurgii Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. To ósma tego typu akcja bełchatowskich górników.

gornicy-z-kwbb-w-iczmp-w-lodzi-2-.jpg

Swoją wizytę w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi górnicy rozpoczęli od zbiórki krwi, podczas której krwiodawcy z Powiatowego Stowarzyszenia HDK przy Kopalni Bełchatów oddali setny litr krwi dla potrzebujących dzieci.

– W Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów pracują ludzie o wielkim sercu. To dzięki nim w okresie przedświątecznym na twarzach najmłodszych pacjentów pojawia się uśmiech, a bezcenny dar, jakim jest krew, ratuje zdrowie i życie. Cieszę się, że w naszej spółce jest tak wielu pracowników, którzy niosą pomoc. To przejaw szlachetnej wrażliwości i wielkiej troski o drugiego człowieka – podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

gornicy-z-kwbb-przed-szpitalem-w-belchatowie.jpg

Podczas mikołajkowych wizyt górnicy obdarowali prezentami blisko 100 najmłodszych pacjentów, natomiast w trakcie tegorocznej zbiórki zebrano ok. 10 litrów krwi.

Taka niecodzienna wizyta bełchatowskich pracowników w górniczych mundurach dostarcza dzieciom wiele radości. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tego dnia, górnikom i krwiodawcom z Bełchatowa od lat towarzyszy orkiestra górnicza, która gra dla pacjentów szpitala koncert kolędowy – dodaje Dariusz Grzesista, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

gornicy-z-kwbb-w-iczmp-w-lodzi-3-.jpg
koncert-belchatowskiej-orkiesty-gorniczej-w-iczmp.jpg
gornicy-z-kwbb-w-iczmp-w-lodzi.jpg
akcja-krwiodawstwa-w-iczmp.jpg
gornicze-prezenty-dla-dzieci.jpg

W spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE zakończyły się oficjalne obchody Dnia Górnika. 4 grudnia odbyła się uroczysta akademia, a wcześniej 23 listopada górnicy i górniczki spotkali się na tradycyjnych barbórkowych zabawach. Andrzej Duda, Prezydent RP, był gościem górników na Karczmie Piwnej, z kolei Pierwsza Dama - Agata Kornhauser-Duda bawiła się z paniami na Combrze Babskim.

prezes-pge-giek-robert-ostrowski-i-prezydent-andrzej-duda-na-karczmie.jpg

 

Para prezydencka przyjechała do Bełchatowa żeby wspólnie z górnikami i górniczkami uczestniczyć w imprezach towarzyszących obchodom Dnia Górnika. – Gdyby nie Wasz trud i Wasza praca, nie byłoby dobrze funkcjonującego polskiego przemysłu, nie byłoby prądu. Prawdopodobnie nie byłoby w ogóle polskiej gospodarki – powiedział Andrzej Duda, Prezydent RP. Wspomniał także o ogromnej roli bełchatowskiego zagłębia górniczo-energetycznego. – To właśnie tutaj, w bełchatowskich zakładach, jest wydobywane i wytwarzane 21 proc. polskiej energii elektrycznej. Nie mam więc żadnej wątpliwości, że jest to jeden z najważniejszych podmiotów gospodarczych jakie dzisiaj funkcjonują w Polsce i bardzo się cieszę, że mogę spotkać się z Państwem po to, żeby to ze wszech miar podkreślić – zaznaczył Andrzej Duda, Prezydent RP, w swoim wystąpieniu podczas Karczmy.

Prezydent poruszył również kwestie ochrony klimatu, a także tego, jak ważna dla człowieka jest produkcja energii elektrycznej zgodna z normami środowiskowymi. - Chcę bardzo mocno podkreślić, że jesteście jednym z tych zakładów, który przy trudnej produkcji, jest na absolutnym topie, jeżeli chodzi o działalność, która bierze pod uwagę ochronę środowiska naturalnego . Ogromnie dziękuję za to, że od dziesięcioleci właśnie tutaj, zarówno w kopalni, jak i we wszystkich spółkach związanych z Bełchatowem, kładzie się ogromny nacisk na działalność prośrodowiskową. Przykładem jest choćby to, że redukcja pyłów emitowanych przez elektrownię jest 97 proc. niższa niż na początku lat 90-tych. Jest to wspaniały wynik, który pokazuje wykorzystanie nowoczesnych technologii z myślą o przyszłości i jakości życia w Polsce. Jestem za to wdzięczny.

Przekazując życzenia pomyślności i dalszego rozwoju bełchatowskim górnikom Prezydent zapowiedział, że Polska będzie realizować politykę mądrej i rozsądnej transformacji. W tej transformacji mieści zarówno energetyka odnawialna, energetyka jądrowa, jak również energetyka konwencjonalna.

Prezydent Andrzej Duda niespodziewanie pojawił się również na Combrze Babskim. Dziękując za zaproszenie i dobrą zabawę, podkreślił, że tradycja Karczmy Piwnej i Combra Babskiego ma ogromne znaczenie dla wspólnoty ludzi, którzy wykonują ciężkie zawody związane z górnictwem. - Wiemy wszyscy, jak trudna i niebezpieczna bywa praca górnika, więc to bycie razem ma tutaj fundamentalne znaczenie.

Z kolei Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama, mówiła, że udział w górniczym Combrze babskim to ogromne przeżycie, ponieważ pierwszy raz uczestniczy w tego rodzaju uroczystości. I - jak dodała, cytując chińskie przysłowie - lepiej zobaczyć coś raz, niż słuchać o tym tysiąc razy. Pani Prezydentowa podczas swojej wizyty podkreślała wyjątkową rolę kobiet. – Już niejednokrotnie miałam okazję spotkać się z żonami górników - mówiła. - Są to niezwykłe, silne, twarde kobiety, wspaniale zorganizowane i przede wszystkim kobiety, które potrafią doskonale się wspierać. Bardzo się cieszę, że panie są tutaj razem, bo również w ten sposób pokazujemy niezwykłą jedność i to, jaka siła drzemie w kobietach. My kobiety chcemy i lubimy być razem, potrafimy się wspierać i dzielić się doświadczeniem, a także potrafimy wspaniale się bawić. Ponieważ hasłem 44. Combra jest „Podróż dookoła świata w jeden dzień”, chciałabym życzyć paniom, żeby udały się w swoją wymarzoną podróż. Z własnego doświadczenia wiem, że naprawdę warto. Warto odważyć się na ten krok, bo przecież każda, najdalsza nawet podróż, zaczyna się od tego pierwszego kroku. Jak pisał Mark Twain: „Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.” I właśnie tego paniom życzę. Życzę, by każdy dzień był nową przygodą. Życzę też osobistego szczęścia, powodzenia w pracy i tego, byśmy my kobiety zawsze się wspierały – dodała na zakończenie Agata Kornhauser-Duda.

W imieniu organizatorów Karczmy i Combru Babskiego głos zabrał Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, do której należy Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. – Czas obchodów Barbórki i związane z nim tradycje górnicze dają bełchatowskim górnikom poczucie wyjątkowej wspólnoty i godności zawodowej. To świętowanie stanowi jakże znaczącą cząstkę polskiego dziedzictwa kulturowego i od wielu już lat wrosło w tradycję bełchatowskiej ziemi. Jesteśmy dumni, że Prezydent Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą zechcieli w tym roku świętować ten wyjątkowy czas razem z bełchatowskimi górnikami. Jesteśmy zaszczyceni, że para prezydencka swoją obecnością podziękowała całej bełchatowskiej Braci Górniczej za trud wkładany w pracę każdego dnia, bo to dzięki niej Polska dzisiaj ma jeden z najwyższych wskaźników niezależności energetycznej.

W spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE odbyły się 4 grudnia centralne uroczystości z okazji Dnia Górnika. Gratulacjom i życzeniom dla pracowników kopalń węgla brunatnego towarzyszyły refleksje dotyczące sprawiedliwej transformacji polskiej energetyki.

odznaczeni-barborka-2019.jpg

 

Obchody górniczego święta w PGE GiEK w Bełchatowie rozpoczęły się o świcie tradycyjną pobudką orkiestry Kopalni Bełchatów. W intencji górników odprawiono mszę św., po której górnicy wraz z gośćmi przemaszerowali ulicami miasta na uroczystą akademię.

Barbórkę wspólnie z górnikami kopalń węgla brunatnego celebrowali m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP - Błażej Spychalski, parlamentarzyści na czele z Antonim Macierewiczem, Marszałkiem Seniorem Sejmu, a także senatorowie, władze samorządowe i przedstawiciele Grupy PGE, w tym Ryszard Wasiłek, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na czele z prezesem Robertem Ostrowskim.

 

Sprawiedliwa transformacja z poszanowaniem ludzi pracy i ich jakości życia

 

W imieniu Prezydenta RP życzenia złożył Błażej Spychalski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. - Czarne mundury, szpady i sztandary, barbórkowe zwyczaje i pieśni wyrażają dumę z przynależności do wyjątkowej grupy zawodowej oraz przywiązanie do górniczego etosu. A ów etos to poszanowanie uczciwej, sumiennej pracy, wiedza fachowa i mistrzowskie opanowanie swojego zawodu, męstwo i wytrwałość w obliczu potężnych żywiołów. A nade wszystko braterstwo – unikalne więzy jedności i wzajemnego zaufania rodzące się między ludźmi, którzy razem wykonują codziennie pracę ciężką, trudną i, mimo postępu technicznego, wciąż ryzykowną. Wyrażając szacunek dla tych wspaniałych tradycji i wartości, pragnę przekazać Państwu najserdeczniejsze gratulacje, podziękowania i życzenia. Gratuluję sukcesów, które razem współtworzą sukcesy PGE. To również dzięki staraniom Kierownictwa i Pracowników wszystkich spółek i zakładów pracy wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE, Polska odnotowała kolejny rok wzrostu i modernizacji – a Polacy z nadzieją spoglądają w przyszłość swoją i swoich bliskich. Zarówno w ich imieniu, jak i moim własnym, dziękuję za Państwa fachowość, wytrwałość, niezawodność i zaangażowanie. Dziękuję za pewność, stabilność oraz dobrą organizację produkcji i dystrybucji energii, dzięki której nasz kraj rozwija się, umacnia swoje bezpieczeństwo i odpowiada na wyzwania obecnego czasu – napisał w liście Andrzej Duda, Prezydent RP.

Życzenia dla górników z PGE GiEK przesłał także Mateusz Morawiecki, premier RP. - Jest taki szczególny dzień w życiu górników i wszystkich związanych z tym zawodem, kiedy w uroczystej i radosnej atmosferze wyrażają dumę z wykonywanej pracy i jej znaczenia dla Polski. To dzień Ich patronki – Świętej Barbary. Wszystkich Państwa zebranych na bełchatowskiej uroczystej Akademii Barbórkowej zapewniam o moim najwyższym szacunku. Na uroczystościach barbórkowych pielęgnują Państwo silną więź łączącą środowisko górnicze i podkreślają etos ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Ten piękny zwyczaj jest kontynuacją tradycji i obyczajowości górniczej kultywowanej przez wieki, świadczącej o wyjątkowości górniczego stanu. Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów jest obecnie niekwestionowanym liderem na rynku i jednym z największych europejskich dostawców tego surowca. Jest podmiotem, który ma szczególnie istotne znaczenie dla naszej gospodarki. Dziś cały sektor górniczy stoi przed wieloma wyzwaniami, dlatego wymiana doświadczeń związanych m.in. z wykorzystaniem innowacyjnych technologii jest nie do przecenienia. Jestem przekonany, że kolejne lata okażą się czasem realizacji ambitnych zamierzeń Państwa spółki. W tym wyjątkowym dniu pragnę z całego serca podziękować Zarządowi oraz pracownikom PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów za wkład w rozwój całej branży. Państwa wiedza i doświadczenie są imponujące. My, Polacy jesteśmy wdzięczni za Państwa zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej - napisał Mateusz Morawiecki, premier RP

- Tutaj w Bełchatowie musimy patrzeć w przyszłość ze szczególną troską, bo Bełchatów to serce polskiej energetyki i każda rodzina mieszkająca w tym regionie jest w jakiś sposób z nią związana. Wiemy, że dziś energetyka potrzebuje mądrych zmian, a na naszych barkach spoczywa szczególna odpowiedzialność za krajowy sektor energetyczny. Jesteśmy świadomi wyzwań jakie już dziś stoją przed polską energetyką i z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższym czasie. W tym celu, już teraz stawiamy na stały rozwój i wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w całym łańcuchu naszej działalności – od wytwarzania, poprzez przesył, na sprzedaży energii elektrycznej kończąc - mówił Ryszard Wasiłek wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wiceprezes zapewniał, ze PGE podejmuje liczne inicjatywy, które prowadzą do nowoczesnej i niskoemisyjnej gospodarki. Jako przykład podał miliardowe inwestycje prośrodowiskowe realizowane w pobliskiej Elektrowni Bełchatów. - Cały czas zmieniamy się tak, by sprostać oczekiwaniom i wyzwaniom, które wynikają z naszej pozycji czołowego dostawcy energii, jednego z największych pracodawców w kraju i firmy działającej według standardów społecznej odpowiedzialności biznesu - dodał Ryszard Wasiłek.

 

Wyjątkowe podziękowania za ciężką i ważną pracę dla Polski

 

Podczas tej wyjątkowej dla wszystkich górników uroczystości Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE GiEK, podkreślał znaczenie górnictwa węgla brunatnego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. – Ciężka praca górników współtworzy warunki dla niezawodnych i niedrogich dostaw energii. Nasze nowe, wysokosprawne bloki węglowe spełniają najostrzejsze wymagania środowiskowe. Najnowocześniejsze technologie uzupełniają się ze znakomicie funkcjonującym zespołem pracowniczym na każdym szczeblu firmy, co pozwala skutecznie reagować na wyzwania współczesnego świata, w którym nierozerwalnie związane z pojęciem dobrego biznesu są: jego społeczna odpowiedzialność oraz troska o środowisko. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że bez ciężkiej pracy górników, nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania sektora energetycznego, dającego Polakom moc, ciepło i tak potrzebne poczucie bezpieczeństwa.

Szczególne słowa uznania zostały skierowane do górników z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, którzy swoją pracą przyczyniają się do produkcji 22 proc. krajowej energii elektrycznej wytwarzanej w Elektrowni Bełchatów. – W tym wyjątkowym miejscu na gospodarczej mapie Polski, świętowanie Barbórki, będącej jakże istotną cząstką polskiego dziedzictwa kulturowego, wrosło już w tradycję pięknej i hojnej ziemi bełchatowskiej. Od wielu lat daje ono górnikom poczucie godności oraz wyjątkowej wspólnoty. Za sprawą tej wspólnoty naszym udziałem jest dzisiaj dobrze pojmowany patriotyzm gospodarczy, stanowiący newralgiczną część nowoczesnej wizji rozwoju Polski – podkreślał prezes Ostrowski.

 

W uznaniu zasług

 

Barbórkowa gala była okazją do uhonorowania pracowników spółki PGE GiEK odznaczeniami państwowymi i branżowymi, w tym postanowieniem Prezydenta RP Brązowymi Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę. Na wniosek prezesa PGE GiEK Minister Energii przyznał stopnie Generalnego Dyrektora Górniczego i Dyrektora Górniczego. Minister Energii przyznał również odznaczenia Zasłużony dla Górnictwa RP, natomiast Minister Środowiska odznaczenia Zasłużony dla Polskiej Geologii. Pracowników kopalń uhonorowano także wyróżnieniami za zaangażowanie w rozwój innowacyjności.

Obchodom Dnia Górnika towarzyszył występ Izabelli Trojanowskiej. Po koncercie uczestnicy gali mogli skosztować tradycyjnego krupnioka.

Bełchatowska siedziba spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE zmieniła się 15 listopada w punkt krwiodawstwa - wszystko za sprawą kolejnej akcji oddawania krwi. W jej trakcie zebrano 16,5 litra krwi, która została przeznaczona dla ofiar wypadków drogowych. 

W zbiórce udział wzięło 37 krwiodawców - 8 pań i 29 panów  - którzy oddali w sumie ponad 16,5 litra krwi. To kolejny raz, kiedy krwiodawcy z bełchatowskich oddziałów PGE GiEK połączyli siły. W akcję centrali spółki włączyły się Klub HDK PCK przy Elektrowni Bełchatów oraz Powiatowe Stowarzyszenie HDK przy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Zbiórka miała charakter otwarty, tak więc mogli w niej wziąć udział nie tylko pracownicy spółki, ale i osoby spoza niej.

- Jestem dumny, że wśród naszych pracowników jest tak duża rzesza honorowych krwiodawców, którym bliska jest misja niesienia pomocy innym. Wrażliwość osób zrzeszonych w klubach HDK jest bezcenna. To dzięki takim ludziom chorzy i ofiary wypadków mają szansę na odzyskanie zdrowia a często nawet i życia - podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE GiEK.

Akcja była częścią kampanii organizowanej w całej Grupie PGE „Krew dla ratowania zdrowia i życia ofiar wypadków komunikacyjnych”. Zaangażowanie klubów HDK z Kopalni i Elektrowni Bełchatów, a także Zespołu Elektrowni Dolna Odra pozwoliło do tej pory na organizację pięciu akcji, podczas których zebrano ponad 61 litrów krwi dla potrzebujących.

Już w najbliższy piątek 15 listopada, w siedzibie centrali spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w Bełchatowie będzie można oddać krew i zarejestrować się w banku dawców szpiku kostnego. Akcja jest częścią zbiórki krwi organizowanej w całej Grupie PGE dla ofiar wypadków drogowych.  Zbiórka jest otwarta - mogą wziąć udział nie tylko pracownicy spółki, ale i osoby spoza niej.

To kolejna akcja, którą PGE GiEK organizuje wspólnie z Klubem HDK PCK przy Elektrowni Bełchatów oraz Powiatowym Stowarzyszeniem HDK przy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Akcja rusza w piątek, 15 listopada, od godz. 8:00 i będzie trwała do godz. 12:00. Zbiórka jest otwarta także dla krwiodawców z zewnątrz - na teren siedziby spółki będzie można wejść ze specjalną przepustką, którą goście otrzymają w recepcji po okazaniu dowodu osobistego.

Na plakacie znajdują się dokładne warunki jakie trzeba spełnić, aby oddać krew potrzebującym.

PGE GiEK serdecznie zaprasza wszystkich chcących pomóc uratować komuś zdrowie i życie!

 

Sprawiedliwa transformacja energetyczna - pod takim hasłem Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) we współpracy z Danish Energy Association zorganizował wizytę studyjną polskich i duńskich członków Parlamentu Europejskiego w Elektrowni i Kopalni Bełchatów oraz na Górze Kamieńsk.

europoslowie-z-danii-i-polski.jpg

Celem odbywającego się w dniach 17 i 18 października 2019 r. wyjazdu była prezentacja zmian zachodzących w polskim sektorze energetycznym. Otwierający wizytę Henryk Baranowski, prezes Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej i PGE Polskiej Grupy Energetycznej wskazał, że transformacja sektora energetycznego to proces złożony, który wymaga współpracy i wymiany dobrych praktyk między państwami. - W ramach toczącej się dyskusji budujemy szeroką koalicję sektora energetycznego, regionów górniczych w okresie transformacji oraz instytucji rządowych i unijnych. Najważniejsze jest współdziałanie na rzecz solidarnego dialogu połączonego z finansowaniem inwestycji energetycznych, uwzględnieniem kosztów społecznych, a także zmian zachodzących w całej gospodarce - wyjaśnił. - Dlatego też jako PKEE podejmujemy szereg działań mających na celu wyeksponowanie polskiego stanowiska w sprawie strategii długoterminowej do roku 2050. Wszystko po to, aby transformacja sektora polskiego energetycznego była efektywna zarówno ekonomicznie, jak i społecznie - dodał. 

W czasie pobytu w Polsce, duńscy europosłowie mieli okazję zdobyć informacje, jak zmienia się sektor energetyczny, a także jak ważną rolę w branży pełni implementowanie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego zapoznali się z rozwiązaniami stosowanymi w Elektrowni i Kopalni Bełchatów oraz Parku Wiatrowym Kamieńsk. - Podczas tego typu wizyt nasi goście bezpośrednio mogą się przekonać, jak radzimy sobie z wyzwaniami, przed którym stoi nasza branża i jak się rozwija. Jesteśmy częścią Grupy PGE, która jest liderem transformacji energetycznej w kraju. Podejmujemy liczne inicjatywy, które prowadzą nas do nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej. Korzystamy z najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych, nie zapominając przy tym o zasadach, wartościach i celach, które gwarantują nam zrównoważony rozwój. Międzynarodowa współpraca jest dla nas szansą na zdobycie kolejnych doświadczeń i umiejętności, które będą napędzać naszą energetyczną przyszłość – podkreślił Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.  

Druga część delegacji odbędzie się już na początku przyszłego roku w Danii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, europosłowie zyskają kompleksowe spojrzenie na branżę energetyczną w obu krajach. 

 

***

O PKEE

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) jest stowarzyszeniem sektora elektroenergetycznego, którego działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Dzięki zaangażowaniu PKEE, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej, polski sektor elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na wyzwania związane z integracją europejską, zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, konkurencyjny rynek, ochronę środowiska i rozwój nowoczesnych technologii.

Projekty spółek Grupy Kapitałowej PGE znalazły się na liście kilkudziesięciu projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu. Listę ogłoszono podczas konferencji „Społeczne wyzwania biznesu po 30 latach gospodarki wolnorynkowej w Polsce”, która odbyła się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Spośród 90 zgłoszonych inicjatyw eksperci, którzy w praktyce zawodowej zajmują się społeczną odpowiedzialnością biznesu, wyłonili 60 projektów w dwóch kategoriach: projekty lokalne i ogólnopolskie. „Góra Kamieńsk” znalazła się w rankingu lokalnym, natomiast „Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu”, w ramach którego wyróżniono program „Dzielimy się ciepłem”, w rankingu ogólnopolskim.

Do prowadzonego biznesu podchodzimy w sposób odpowiedzialny na każdym poziomie prowadzonej działalności i niezmiernie cieszy nas fakt, że jest to dostrzegane przez rynek. Grupa PGE wyznacza kierunki transformacji energetycznej, ale najważniejsze jest to, że zmianę zaczynamy od siebie, wsłuchując się w potrzeby naszego otoczenia. Dlatego tak ważne jest dla nas znalezienie się wśród tych firm, których działania przyniosły największą wartość dla społeczeństwa w mijającym 30-leciu – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Ranking przygotowały ośrodek analityczny THINKTANK oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jest on częścią większego projektu, który zainicjowany został w 30-lecie gospodarki wolnorynkowej.

lasy-i-stok-narciarski-na-gorze-kamiensk_1.jpg

 

Górę Kamieńsk zbudowała Kopalnia Bełchatów

Wyróżniona w rankingu Góra Kamieńsk ma 395 m n.p.m. i jest najwyższym wzniesieniem w centralnej Polsce. Usypały ją gigantyczne zwałowarki należącej do Grupy PGE Kopalni Bełchatów z 1,4 mld m3 nadkładu zalegającego nad węglem brunatnym. Skala przeprowadzonych przez kopalnię działań rekultywacyjnych jest ogromna – dotychczas oddział zrekultywował ponad 2200 ha terenów poeksploatacyjnych i przekazał Lasom Państwowym ponad 1500 ha zalesionych gruntów.

– Największa w Polsce skala produkcji energii elektrycznej w bełchatowskim kompleksie energetycznym przekłada się na znaczne zobowiązania wobec środowiska naturalnego. Rekultywacja terenów pogórniczych jest jednym z elementów prowadzonej przez spółkę PGE GiEK działalności wydobywczej i poprzez przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom przejętym wcześniej pod działalność górniczą, pokazujemy, że realizujemy swoje działania w sposób odpowiedzialny. Najlepszym przykładem jest w pełni zrekultywowana Góra Kamieńsk, która dzisiaj jest jedną z największych atrakcji turystycznych regionu - mówi Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Na szczycie wzniesienia znajduje się elektrownia wiatrowa o łącznej mocy zainstalowanej 30 MW, składająca się z 15 turbozespołów (wiatraków). Z kolei na północnym stoku usytuowany jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Góra Kamieńsk z bogatą ofertą letniej turystki i sportów zimowych, dzięki której Góra Kamieńsk stała się słynna w całym kraju. Kompleks narciarski ośrodka kusi amatorów tego sportu najdłuższym stokiem w centralnej Polsce oraz wyposażeniem, którego może pozazdrościć niejeden górski kurort. Trasa narciarska ma długość 760 metrów, a szerokość waha się od 30 do 150 m. Latem ośrodek także dostarcza dużą dawkę adrenaliny. Zbocza góry to przede wszystkim trasy rowerowe. Wyznaczone ścieżki o różnej skali trudności zachęcają do wycieczek na dwóch kółkach. Trasy rowerowe zostały skomunikowane z Bełchatowem i mają łączną długość 60 km.

Wybudowany przez kopalnię na zwałowisku zewnętrznym Pola „Bełchatów” ośrodek jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców regionu. Frekwencja zimą, w zależności od warunków narciarskich, dochodzi do 150 tys. narciarzy i snowboardzistów, a latem z atrakcji korzysta około 20 tys. gości.

pge-ec-dzielimy-sie-cieplem.jpg

 

Program PGE Energia Ciepła „Dzielimy się ciepłem”

Wyróżniony przez FOB ogólnopolski Program „Dzielimy się ciepłem” ma na celu wsparcie społeczności lokalnej poprzez dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Realizowany jest w Gdańsku, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Siechnicach i Zielonej Górze. PGE Energia Ciepła w ramach programu poprzez wyłonione instytucje przekazała w 2019 roku łącznie ponad 300 tysięcy złotych dla najbardziej potrzebujących odbiorców korzystających z ciepła sieciowego.

– Jako największy producent ciepła w Polsce wspieramy tych, którzy tego ciepła potrzebują najbardziej. Dlatego angażujemy się wspólnie z ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pożytku publicznego w pomoc dla odbiorców wrażliwych społecznie, która jest skierowana na pokrycie rachunków za ciepło i ciepłą wodę użytkową. Nasze działania zostały zauważone i docenione, a nasz program „Dzielimy się ciepłem” znalazł się wśród projektów mających największą wartość dla społeczeństwa, co nas dodatkowo wspiera i motywuje do dalszej pomocy – podkreślił Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła.

Beneficjentami programu „Dzielimy się ciepłem” zostały w tym roku: Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA i Fundacja „Świat Wrażliwy” z Gdańska; Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji „Światło”, Fundacja Pomocy Samotnym Matkom, Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” i Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „MŁODY LAS” w Toruniu; Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie; Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania; Mieszkańcy Gminy Siechnice, będący w trudnej sytuacji materialnej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Do grona klas, które PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna objęła patronatem dołączyła kolejna. Począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Pajęcznie będą kształcić się uczniowie w zawodzie elektryk oraz elektromechanik.

prezes-pge-giek-robert-ostrowski-podpisuje-porozumienie.jpg

Klasy patronackie PGE są częścią realizowanego przez PGE GiEK programu wspierania kształcenia zawodowego. Patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Klasy patronackie PGE funkcjonują już na terenie powiatów zgorzeleckiego (w Zgorzelcu i Bogatyni) i bełchatowskiego (w Bełchatowie i Kleszczowie). Kolejna powstanie w Pajęcznie, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza. Uczniowie będą się w niej kształcić w zawodzie elektryk oraz elektromechanik, który jest spójny z profilem działalności spółki PGE GiEK - krajowego lidera w wytwarzaniu energii elektrycznej i wydobycia węgla brunatnego.

W ramach współpracy uczniowie będą brali udział w wizytach zawodoznawczych, zajęciach praktycznych, praktykach oraz dodatkowych szkoleniach w kopalni Bełchatów. W ramach umowy wyróżniający się uczniowie będą mogli otrzymać ufundowane przez spółkę stypendia.

Porozumienie podpisane 3 października przez władze PGE, PGE GiEK oraz przedstawicieli organu prowadzącego szkołę i dyrektora placówki w obecności Marzeny Machałek, wiceminister edukacji narodowej,  będzie obowiązywało przez 8 lat.

Podczas swojego wystąpienia wiceminister Marzena Machałek, odniosła się do reformy kształcenia zawodowego -1 września rozpoczęła się wielka reforma kształcenia branżowego i technicznego, którą miałam zaszczyt przygotowywać razem z zespołem świetnych specjalistów. Chciałabym podkreślić, że  ta ustawa jest ważna, ponieważ jest odpowiedzią na wyzwania, które dotyczą kształcenia branżowego i technicznego. Wielokrotnie podkreślam, że szkoły branżowe i techniczne nie mogą być słabszymi szkołami. One przygotowują młodych ludzi do wykonywania konkretnego zawodu. Ponadto uważam, że dobre kształcenie branżowe i techniczne nie uda się jeśli będzie realizowane tylko siłami Ministerstwa Edukacji Narodowej. W tym muszą, na każdym etapie, uczestniczyć pracodawcy. Mam na myśli nie tylko samo kształcenie, ale również ich zaangażowanie na etapie programowania, a nawet tworzenia nowych zawodów w zależności od potrzeb lokalnego czy regionalnego rynku pracy. To niezwykle ważne, ponieważ uczniowie szkół branżowych i technicznych będą budować polską gospodarkę – powiedziała Marzena Machałek, Wiceminister Edukacji Narodowej.

Poseł Beata Mateusiak – Pielucha podkreśliła natomiast, że dużą rolę w utworzeniu klasy patronackiej PGE w Zespole Szkół w Pajęcznie odegrał lokalny samorząd - Podpisanie dzisiejszego porozumienia w sprawie utworzenia klasy patronackiej PGE to wielki sukces nas wszystkich i głęboko wierzę w to, że razem zrobimy wszystko, aby ta szkoła nadal rozkwitała. Dzisiejsza uroczystość to tak naprawdę dobry początek współpracy i opieki tak wspaniałej firmy jaką jest PGE. W mojej pracy poselskiej bardzo mocno angażuję się w sprawy związane z branżą energetyczną. Działając od kilku lat w Komisji Energii i Skarbu, ściśle współpracuję z firmą PGE, dlatego z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że taki patronat jest bardzo cenny, zarówno dla uczniów jak i pracodawcy – powiedziała poseł Beata Mateusiak – Pielucha.

Ponadto, zwracając się do młodzieży Beata Mateusiak-Pielucha zwróciła uwagę na atrakcyjność kierunków kształcenia związanych z branżą wydobywczo-energetyczną -  Są to kierunki przyszłościowe ponieważ zapotrzebowanie na energię ciągle rośnie. To jest branża, która będzie się bardzo rozwijała  i która gwarantuje ciekawą i motywującą pracę. Dlatego zachęcam Was wszystkich do tego, abyście wybrali tą drogę kształcenia – dodała.

uroczyste-podpisanie-porozumien-1.jpg

Troska o wykwalifikowane kadry w przyszłości

Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE GiEK, podkreśla, że spółka świadomie uczestniczy w tworzeniu zaplecza kompetencyjnej kadry przyszłych pracowników branży elektroenergetycznej, m.in. angażując się w edukację na poziomie szkół branżowych.

- Już dzisiaj dbamy o wykwalifikowane kadry w przyszłości. Klasy patronackie PGE kształcą zgodnie z technicznymi realiami i rzeczywistymi potrzebami rynku pracy, a realizowany przez nas program jest doskonałą receptą na przygotowanie kadry fachowców na przyszłe potrzeby naszej firmy i przede wszystkim ma zachęcić młodych ludzi do wybrania odpowiedniej ścieżki zawodowej. Program nauczania klas patronackich pozwala na uzupełnienie luki pokoleniowej i kompetencyjnej w elektrowniach i kopalniach, które do nas należą. Dzięki podpisanym porozumieniom uczniowie będą mieli możliwość zdobycia zawodu, na który będzie zapotrzebowanie na polskim rynku pracy, a branża górniczo-energetyczna pozyska dobrze wykwalifikowanych pracowników – podkreśla Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE GiEK.

 

Motywacja i szansa na rozwój zawodowy i osobisty

W klasach patronackich PGE na terenie powiatów bełchatowskiego i zgorzeleckiego kształcą się już uczniowie od roku szkolnego 2019/2020 Spółka w zawodach technik elektryk, mechanik, energetyk, automatyk i mechatronik. Najlepszym uczniom z tych placówek spółka ufundowała stypendia. Stypendyści musieli spełnić wszystkie kryteria regulaminu stypendialnego, przygotowanego przez PGE GiEK i zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wśród kryteriów znalazły się między innymi: średnia ocen co najmniej 4,5 z przedmiotów kształcenia zawodowego, pozytywny wynik egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przewidzianych w programie nauczania dla danej klasy, bardzo dobra ocena z zachowania i co najmniej bardzo dobra ocena z praktyki zawodowej.

- Klasy patronackie i szereg korzyści, które się z nimi wiążą gwarantują młodym ludziom zdobywanie doświadczenia oraz uzyskanie szansy na rozwój zawodowy, a co za tym idzie rozwój osobisty - dodaje prezes Ostrowski.

Oprócz współpracy ze szkołami zawodowymi, PGE GiEK współpracuje z 17 uczelniami wyższymi. Naukowo-techniczna współpraca pozwala na realizację ważnych dla firmy projektów naukowych, wymianę doświadczeń, rozwiązywanie problemów natury teoretycznej oraz praktycznego wykorzystania potencjału naukowego uczelni.

uroczyste-podpisanie-porozumien.jpg