Reklamacje usług teleinformatycznych:
reklamacje.telekomunikacyjne.giekkwbb@gkpge.pl

Kontakt:
Miłosz Wenski
tel. 44 737 43 21 fax 44 737 43 20
e-mail: milosz.wenski@gkpge.pl