Proces budowy i osiągnięcia pełnej zdolności wydobywczej kopalni jest procesem długotrwałym. Już na etapie prac przygotowawczych poprzedzających eksploatację (okres około trzech lat) planujemy rozpocząć proces naboru nowych pracowników. Wraz z rozwojem prowadzonych prac przygotowawczych, a następnie prac eksploatacyjnych będą prowadzone sukcesywnie rekrutacje nowych pracowników. Z dotychczasowego doświadczenia wiemy, że proces tworzenia podstawowej załogi kopalni będzie prowadzony przez 7-8 lat i taki okres rekrutacji przewidujemy w przypadku planowanej kopalni węgla brunatnego Złoczew.