Kamienie milowe dla złoża Złoczew planowane i zrealizowane w latach 2007-2012

  • Lata 2007-2008 – Prace studialne, koncepcyjne.
  • Lata 2010-2012 – Prace geologiczno-rozpoznawcze. Wiercenie otworów geologiczno-rozpoznawczych.
  • 28 marca 2018 roku - Otrzymanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kopalni węgla brunatnego Złoczew

Aktualnie w realizacji

  • Lata 2012-2015 – Wykonanie wszystkich niezbędnych dokumentacji i uzyskanie koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew.